Periodiniai leidiniai

Tsaytshrift

Mokslo metraštis „Цайтшрифт“ („Tsaytshrift“, צייַטשריפֿט) yra vienintelis žurnalas Baltarusijoje, skirtas žydų bendruomenės tyrimams. Pirmasis leidimas buvo pristatytas 2011 m. birželio mėn. EHU konferencijoje „Socialiniai ir humanitariniai mokslai ir aukštasis mokslas Rytų Europoje nuo 1991 metų“ (angl. Social Sciences, Humanities and Higher Education in Eastern Europe since 1991). Metraštis skirtas mokslinių tyrimų klausimams, susijusiems su Baltarusijos ir Rytų Europos žydų istorijos ir kultūros tyrimais, siekiant juos išsamiau aptarti ir atskleisti platesniame naujų XXI a. pradžios humanitarinių mokslų tendencijų kontekste. Redakcinės kolegijos nuomone, šis metraštis pratęsia žydų paveldo tyrimų tradicijas, pradėtas jo pirmtako – ankstesnio žurnalo „Цайтшрифт“, kuris buvo leidžiamas Minske nuo 1926 iki 1931 metų.

Redaktoriai tikisi, kad „Цайтшрифт“ įkvėps ir paskatins studijuoti žydų istoriją ir kultūrą Baltarusijoje ir kitose posovietinėse valstybėse bei Rytų Europos šalyse. Iš leidinio autorių paminėtini Maskvos valstybinio universiteto Azijos ir Afrikos šalių instituto mokslo darbuotoja Alexandra Polyan, žydų poetas ir žymus žydų literatūrologas Velvl Chernin, padedantis rengti žurnalo žydų kalbos skyrių, Kolorado valstybinio universiteto docentė ir šio metraščio straipsnių anglų kalba redaktorė Deborah Yalen, kurios sritis – žydų ir rusų istorija, bei Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus mokslo darbuotoja ir Vilniaus universiteto lektorė Vilma Gradinskaitė.

Downloads

Tsaytshrift (1) 2011 (2,492.17 KB)
Tsaytshrift (2) 2012 (1,512.55 KB)
Tsaytshrift (3) 2013 (3,007.93 KB)
Tsaytshrift (4) 2014 (3,713.56 KB)
Tsaytshrift (5) 2015 (5,125.80 KB)
Tsaytshrift (6) 2019 (7,240.59 KB)
Tsaytshrift (7) 2020 (39,016.17 KB)
Tsaytshrift (8) 2021 (7,296.09 KB)
Tsaytshrift (9) 2023 (23,253.74 KB)
Visi failai
Tsaytshrift

Toпoс

Filosofijos ir kultūrologijos žurnalas Topos leidžiamas nuo 2000 metų. Jame analizuojami filosofijos ir kultūrologijos sąlyčio taškai, pasitelkiant įvairias teorines ir metodines perspektyvas diskutuojant apie aktualiausias humanitarinių, socialinių ir kultūros mokslų problemas. Žurnalas leidžiamas baltarusų, rusų ir anglų kalbomis, periodiškumas – 2 numeriai per metus. Jis yra įtrauktas į tarptautinę elektroninių duomenų bazę The Philosopher’s Index ir EBSCO-CEEAS (angl. Central & Eastern European Academic Source). Žurnalas pasiekiamas pagal nuorodą.

Downloads

Topos 2006 (2) (855.16 KB)
Topos 2006 (3) (1,095.93 KB)
Topos 2007 (1) (1,476.66 KB)
Topos 2007 (2) (883.74 KB)
Topos 2007 (3) (1,580.77 KB)
Topos 2008 (1) (810.15 KB)
Topos 2008 (2) (917.03 KB)
Topos 2008 (3) (907.21 KB)
Topos 2009 (1) (1,115.27 KB)
Topos 2009 (2-3) (1,512.73 KB)
Topos 2010 (1) (1,791.68 KB)
Topos 2010 (2) (2,083.22 KB)
Topos 2010 (3) (3,059.67 KB)
Topos 2011 (1) (2,111.15 KB)
Topos 2011 (2) (2,056.92 KB)
Topos 2011 (3) (1,776.86 KB)
Topos 2012 (1) (938.91 KB)
Topos 2012 (2) (1,054.01 KB)
Topos 2012 (3) (742.56 KB)
Toпoс 2013 (1) (803.93 KB)
Toпoс 2013 (2) (854.66 KB)
Toпoс 2013 (3) (697.81 KB)
Toпoс 2014 (1) (755.84 KB)
Visi failai
Toпoс

CTRL+S

CTRL+S – kasmetinis EHU kultūros paveldo programų almanachas. Jo pavadinimas „CTRL+S“ – kompiuterio komanda „išsaugoti“ – tai bandymas išsiveržti iš semantinių klišių, rasti naują kalbą darbui su paveldu, neignoruojančią XXI amžiaus realybės. Akademiniai rašiniai čia pateikiami šalia interviu, taip pat naujausių įvykių apžvalgos.

Leidinys skirtas mokslininkams, studentams, taip pat visiems besidomintiems kultūros paveldo išsaugojimo problemomis.

Pirmasis žurnalo numeris išleistas 2021 m.

CTRL+S. Europos paveldas. Mokslinis red. S.A. Stureika. – Vilnius: Ciklonas

Downloads

CTRL+S-2023 (8,621.58 KB)
CTRL+S-2022 (10,321.32 KB)
CTRL+S-2021 (11,710.55 KB)
CTRL+S

Crossroads Digest

„Crossroads Digest“ (liet. „Kryžkelės. Apžvalga“) – tai straipsnių, iš pradžių paskelbtų Rusijoje, ketvirtiniame leidinyje „Перекрестки“ (liet. „Kryžkelės“), rinkinys. „Перекрестки“ yra tarpdisciplininis mokslinis žurnalas, skirtas politiniams, socialiniams ir kultūriniams įvykiams Rytų Europos šalyse (Baltarusijoje, Moldovoje, Ukrainoje) apžvelgti. Pagrindiniai publikacijos tikslai: prisidėti prie koncepcinio ir metodologinio akademinių tyrimų atnaujinimo regione, inicijuoti tarpdisciplininį ir transdisciplininį dialogą ir padėti reprezentuoti regiono, nacionalines ir vietos akademines mokyklas bei tradicijas.

Downloads

Digest 2006 (1,448.31 KB)
Digest 2007 (915.22 KB)
Digest 2008 (1,436.23 KB)
Digest 2009 (1,056.88 KB)
Digest 2010 (1,049.17 KB)
Digest 2011 (1,915.92 KB)
Digest 2012 (1,107.04 KB)
Digest 2013 (894.92 KB)
Visi failai
Crossroads Digest

Journal of constitutionalism and human rights

„Journal of Constitutionalism and Human Rights“ (liet. „Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių žurnalas“) siekia nustatyti pagrindinius šių laikų konstitucionalizmo ir žmogaus teisių klausimus, analizuoja teisinių normų įgyvendinimo problemas ir atkreipia dėmesį į teisės mokslų dėstymo Rytų Europoje specifiką bei Europos Sąjungos Rytų partnerystės iniciatyvos įgyvendinimą. Ypatingas dėmesys skiriamas regionui, besidriekiančiam nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros („Baltic-Black Sea Intermarum“), Rusijai ir Nepriklausomų valstybių sandraugai.

Journal of constitutionalism and human rights

Беларускі гістарычны агляд

1994 metais pradėtas leisti leidinys „Беларускі гістарычны агляд“ (liet. „Baltarusijos istorijos apžvalga“) yra puiki alternatyva esamoms mokslinėms publikacijoms apie Baltarusijos istoriją, istoriografiją ir istorinių tyrimų metodiką. Leidinyje skelbiami nauji istoriniai šaltiniai ir medžiaga, straipsniai apie Baltarusijos istoriją, rašiniai apie istoriografiją ir kitus istorijos mokslo aspektus, interviu, diskusijos, knygų apžvalgos ir informacija apie mokslinį gyvenimą Baltarusijoje ir Europoje.

Downloads

(0.00 KB)
(0.00 KB)
(0.00 KB)
(0.00 KB)
(0.00 KB)
(0.00 KB)
Visi failai
Беларускі гістарычны агляд

Женщины в политике: новые подходы к политическому

Lyčių tyrimų centras leidžia feministinį almanachą „Женщины в политике: новые подходы к политическому“ (liet. „Moterys politikoje: nauji požiūriai į politiką“). Jame feministiniu požiūriu svarstomos dabartinės politinės problemos Baltarusijoje ir posovietinėse valstybėse. Šis almanachas skirtas pilietiškai ir socialiai aktyviems žmonėms, taip pat naujajai mokslininkų kartai, kuriai rūpi politiniai, socialiniai ir kultūriniai klausimai, susiję su moterų dalyvavimu politiniame Baltarusijos judėjime ir tyrimais lyčių lygybės srityje plačiąja prasme.

Šiuo metu „Женщины в политике“ yra vienintelis periodinis Baltarusijos leidinys, kuriame atvirai diskutuojama lyčių lygybės, valdžios, politikos ir kultūros klausimais. Šis leidinys atskleidžia sudėtingą politikos formavimo ir lyčių lygybės proceso kaitą. Jo tikslas – panaikinti atotrūkį šioje srityje ir kritiškai nušviesti dabartinius įvykius Baltarusijos visuomenėje ir kitose posovietinėse šalyse. Almanache didelis dėmesys skiriamas problemoms, susijusioms su moterų dalyvavimu politiniame ir visuomeniniame Baltarusijos gyvenime ir tebevykstančiomis posovietinėmis pertvarkomis šioje šalyje.

Pagrindinės almanacho kalbos – rusų ir baltarusių; kai kurie straipsniai skelbiami anglų kalba. Almanacho idėja priklauso Olgai Karatch, almanacho koordinatorė – Evgenia Ivanova, redaktoriai – E. Ivanova ir Alexander Pershái. Daugiau informacijos rasite čia.

Downloads

(0.00 KB)
(0.00 KB)
(0.00 KB)
Женщины в политике: новые подходы к политическому

Перекрестки

Ketvirtinį mokslinį žurnalą „Перекрестки“ (liet. „Kryžkelės“) leidžia EHU Pažangių tyrimų ir švietimo centras (CASE) nuo 2004 metų. Tai daugiadalykis leidinys, skirtas politiniams ir sociokultūriniams Vidurio ir Rytų Europos regiono klausimams apžvelgti. „Перекрестки“ yra unikalus leidinys, kuriame pristatomi naujoviški mokslinių tyrimų būdai, žvelgiant iš daugiadalykės ir tarpregioninės perspektyvos.

Downloads

Crossroads 2004 (1-2) (3,735.59 KB)
Crossroads 2005 (1-2) (4,239.26 KB)
Crossroads 2005 (3-4) (2,032.35 KB)
Crossroads 2006 (1-2) (4,224.37 KB)
Crossroads 2006 (3-4) (2,119.89 KB)
Crossroads 2007 (1-2) (2,203.80 KB)
Crossroads 2007 (3-4) (5,277.36 KB)
Crossroads 2008 (1) (1,940.22 KB)
Crossroads 2008 (2-4) (6,899.00 KB)
Crossroads 2009 (1-2) (2,916.71 KB)
Crossroads 2009 (3-4) (2,793.54 KB)
Crossroads 2010 (1-2) (2,582.05 KB)
Crossroads 2010 (3-4) (1,394.85 KB)
Crossroads 2011 (1-2) (4,327.14 KB)
Crossroads 2011 (3-4) (5,237.36 KB)
Crossroads 2012 (1-2) (198.67 KB)
Crossroads 2012 (3-4) (2,823.25 KB)
Crossroads 2013 (1-2) (349.49 KB)
Crossroads 2013 (3-4) (2,178.91 KB)
Crossroads 2014 (1-2) (2,509.91 KB)
Crossroads 2016 (1-2) (2,044.08 KB)
Crossroads 2017 (1-2) (3,563.98 KB)
Crossroads 2019 (1) (4,163.83 KB)
Visi failai
Перекрестки