Studentų reikalų tarnyba

EHU Studentų reikalų tarnyba koordinuoja studentams teikiamas paslaugas, skatina įgyvendinti studentų kūrybines iniciatyvas, plėtoti viešąją, intelektinę ir kultūrinę veiklą ir stiprinti nacionalinį identitetą, socialinę brandą bei atsakomybę.

Studentų reikalų tarnyba:

  • skatina bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbą tarp įvairių studentų organizacijų, veikiančių universitete, taip pat bendradarbiavimą su universiteto padaliniais ir kitomis organizacijomis bei asmenimis už universiteto ribų;
  • organizuoja užklasinę studentų veiklą;
  • rengia konferencijas, seminarus ir apskritojo stalo diskusijas;
  • leidžia informacinius lankstinukus, plakatus ir laikraščius;
  • vykdo sociologines studentų ir absolventų apklausas;
  • dalyvauja sprendžiant studentų bendruomenės problemas;
  • skatina plėtoti absolventų ryšius ir veiklą.

EHU Studentų reikalų tarnyba visada pasirengusi padėti. Norėdami susisiekti su EHU Studentų reikalų tarnyba, rašykite el.paštu: veranika.rybachonak@ehu.lt.