Pagrindinės projekto veiklos

  • Suinteresuotųjų šalių tinklo sukūrimas
  • Pranciškaus Skorinos kultūros kelio koncepcijos sukūrimas ir išbandymas
  • Europos kultūros kelių sukūrimo ir funkcionavimo patirties rinkimas ir sklaida
  • Veiksmų plano nustatymas siekiant sukurti Pranciškaus Skorinos kultūros kelią
  • Konsultacijos su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais kitose Europos šalyse