Visuotinis dalininkų susirinkimas

Visuotinis dalininkų susirinkimas yra Universiteto aukščiausias kolegialus valdymo organas. Jo nariai yra Rytų Europos studijų centras (Lietuva), Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) (Vokietija), Stokholmo aukštoji ekonomikos mokykla (Švedija), Atviros visuomenės fondai (JAV), atstovaujami DDF fondo (Lichtenšteinas), ir Eurazijos fondas (JAV).

Visuotinio dalininkų susirinkimo darbe dalyvauja:


Pirmininkas Horton Beebe-Center (atstovauja Eurazijos fondui)
Buvęs Eurazijos fondo prezidentas


Lina Rukštelienė (atstovauja Rytų Europos studijų centrui)
LR Užsienio reikalų ministerijos Strateginių sprendimų paramos grupės vadovė


Leonard Bernardo (atstovauja DDF fondui)
Atviros visuomenės fondų viceprezidentas


Jakob Woellenstein (atstivauja KAS)
KAS Baltarusija direktorius


Anders Olofsgard

(atstovauja Stokholmo aukštajai ekonomikos mokyklai)