Valdančioji taryba

Kas yra kas Europos humanitarinio universiteto Valdančiojoje taryboje?

Nuo 2023 m. sausio 6 d. EHU Valdančiąją tarybą sudaro šie asmenys:

Pirmininkas Andrius Kubilius (Lietuva)

Ponas Andrius Kubilius padarė nepaprastą karjerą Lietuvos politikoje, ministro pirmininko pareigas eidamas du kartus: 1999-2000 m. ir 2008-2012 m. Jis išgarsėjo tarptautiniu mastu kovodamas su 2008 m. finansų krize Lietuvoje, taip pat vadovavo tarptautinei paramai Ukrainai rengdamas Maršalo planą Ukrainai.

Ponas Kubilius Lietuvos Seimo nario pareigas ėjo nuo 1992 m., iki Europos Parlamento nario pareigų pradėjimo 2019 m. liepos mėn., kur vadovauja delegacijai Euronest parlamentinėje asamblėjoje.

Ponas Kubilius baigė aspirantūrą Vilniaus universiteto Fizikos fakultete.

El. paštas: andrius.kubilius@europarl.europa.eu


Dr. Tatsiana Chulitskaya (Baltarusija)

Dr. Tatsiana Chulitskaya yra politologė, turinti didelę akademinę patirtį, dalyvavusi įvairiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslinių tyrimų projektuose, ji taip pat yra daugelio mokslinių publikacijų autorė. Šiuo metu ji dirba mokslinį darbą Mančesterio metropoliteno universitete (Jungtinė Karalystė) ir Vilniaus universitete (Lietuva). Ji yra aktyvi Baltarusijos pilietinės visuomenės ir analitinių centrų bendruomenės narė.

Dr. T. Chulitskaya aktyviai bendradarbiauja su žinomu Baltarusijos analitiniu centru ir dalyvauja neformalaus švietimo projekte Jaunųjų viešojo administravimo vadybininkų mokykla (SYMPA). SYMPA ilgą laiką buvo EHU socialinis partneris, o pati Tatsiana dirbo EHU Socialinių mokslų katedros dėstytoja.

El. paštas: chulitskaya@gmail.com


Profesorė Antoaneta L. Dimitrova (Nyderlandai)

Antoaneta L. Dimitrova yra Leideno universiteto Saugumo ir pasaulinių reikalų instituto bei Valdymo ir pasaulinių reikalų fakulteto lyginamojo valdymo profesorė. Šiuo metu ji yra Saugumo ir pasaulinių reikalų instituto mokslinio direktoriaus pavaduotoja ir Lyginamosios valdysenos profesorė Saugumo ir globalių reikalų institute. Ji yra Vidurio ir Rytų Europos studijų centro Leideno universitete įkūrėja, buvusi Europos politikos mokslų tyrimų konsorciumo Europos Sąjungos nuolatinės grupės valdymo komiteto narė ir Europos humanitarinio universiteto valdybos narė.

Savo moksliniuose tyrimuose Antoaneta Dimitrova tyrinėjo demokratizaciją pokomunistinėse Vidurio ir Rytų Europos valstybėse ir ES vaidmenį instituciniuose pokyčiuose rengiantis 2004-2007 m. ES plėtrai į Rytus. Pastaruoju metu ji tyrinėjo ES politiką rytinių kaimynių atžvilgiu ir Europos Sąjungos išorės valdymą Baltarusijos, Ukrainos ir Moldovos atžvilgiu. Moksliniuose tyrimuose taip pat nagrinėjo valstybės pajėgumus, pilietinę visuomenę ir išorės veikėjų sąveiką su nevalstybiniais veikėjais Rytų Europoje. Kituose naujausiuose tyrimuose nagrinėjo demokratijos atsilikimą ir protestus Vidurio ir Rytų Europoje.

Antoaneta Dimitrova yra paskelbusi daugybę straipsnių svarbiausiuose akademiniuose žurnaluose, tokiuose kaip Journal of European Public Policy, European Union Politics, Democratization, West European Politics, Journal of Common Market Studies, Journal of European Integration ir kituose.

El. paštas: a.l.dimitrova@fgga.leidenuniv.nl


dr. Jonathan Fanton (JAV)

Dr. Jonathan Fanton yra visame pasaulyje žinomas švietimo ir žmogaus teisių ekspertas.

1982–1999 m. Dr. Fanton ėjo Naujosios socialinių tyrimų mokyklos (dabar – the New School) Niujorke prezidento pareigas. Dr. Fantonas palaikė ilgalaikius ryšius ir pirmininkavo Human Rights Watch, Security Council Report, Scholars at Risk. 2019 m. Dr. Fanton baigė 5 metus trukusią Amerikos menų ir mokslų akademijos prezidento kadenciją. Dr. Fantonui 2018 m. suteiktas EHU garbės daktaro laipsnis.

El. paštas: jonathanfanton@gmail.com


Darya Minsky (Baltarusija)

Daria Minsky yra žiniasklaidos atstovė, verslininkė ir viena iš Baltarusijos žiniasklaidos internetinių kyky.org ir „The Village Belarus“ įkūrėjų.

Ji yra baltarusė, turinti daug platesnę europinę ir transatlantinę perspektyvą.

Jos profesiniai interesai apima žiniasklaidą, technologijas, rizikos kapitalą ir demokratinę plėtrą.

El. paštas: dariaminsky@gmail.com


Pirmininko pavaduotojas dr. Megaklis Petmezas (Graikija)

Šiuo metu dr. Petmezas dirba  Miesto koledžo, Jorko universiteto Europoje, tarptautinio fakulteto komunikacijos, rinkodaros ir studentų priėmimo prorektoriumi (pagrindinis miestelis Salonikuose).

Dr. Megaklis Petmežas yra knygos „Tarptautinės ekonominės organizacijos“ autorius, parašęs įvairių straipsnių, dalyvavęs daugelyje tarptautinių konferencijų. Dr. Petmezas yra įgijęs ekonomikos mokslų daktaro laipsnį Strasbūro I universitete.

El. paštas: petmezas@york.citycollege.eu


Reinhard Stuth (Vokietija)

Reinhard Stuth yra Vokietijos teisininkas, turintis didelę patirtį regionų, Europos ir užsienio reikalų vystymo srityje, 2010–2011 m. ėjęs kultūros ir žiniasklaidos ministro pareigas Hamburgo žemės vyriausybėje.

Anksčiau jis dirbo Hamburgo žemės vyriausybėje prie Vokietijos federalinės vyriausybės ir vadovavo Konrado Adenauerio fondo operacijoms Austrijoje, Čekijoje ir Slovakijoje. Šiuo metu jis eina HanBao Neue Energien partnerio ir generalinio direktoriaus pareigas. Stuth Hamburgo universitete įgijo teisės laipsnį.

El. paštas: stuth@hanbao-energien.eu


Darius Vitkauskas (Lietuva)

Darius Vitkauskas yra Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Rytų kaimynystės politikos departamento direktorius.

2018-2021 metais Darius Vitkauskas ėjo Lietuvos Respublikos generalinio konsulo Almatoje (Kazachstano Respublika) pareigas, anksčiau dirbo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse Baltarusijoje, Belgijoje, Rusijoje ir Ukrainoje.

El. paštas: Darius.Vitkauskas@urm.lt


Natalia Yerashevich (Briuselis)

Natalija Yerashevich yra tarptautinės plėtros profesionalė, šiuo metu dirbanti vyresniąja tarptautinių partnerysčių vadove IDH, Darnios prekybos iniciatyvoje.

Nuo 2012 m. iki 2021 m. spalio ji dirbo Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo direktore.

El. paštas: Yerashevich@idhtrade.org