Baltarusių ir regioninių studijų centras

Baltarusių ir regioninių studijų centras (BRSC) atsirado pertvarkius Baltarusijos istorinių tyrimų institutą, kuris buvo įkurtas EHU 2007 m. liepos mėn. ir tyrinėjo antropologiškai orientuotą istoriją.

Tačiau ne tik humanitarinių mokslų švietimas ir mokslas šiuolaikinėje Baltarusijoje yra pernelyg ideologizuoti. Nė vienas iš šalies mokslinių centrų negali laisvai suteikti pagrindo kritiškai atspindėti istorinius, politinius, ekonominius ir kitus Baltarusijos visuomenės klausimus. Be to, Baltarusijos tyrimų centrai yra linkę veikti gana izoliuotai ir beveik nedalyvauja diskusijose regioniniais klausimais.

Misija:

 

Baltarusių ir regioninių studijų centras (BRSC) prisidės stiprindamas EHU profilį, kaip vieno iš regioninių centrų, orientuotų į nešališkus ir kritinius Baltarusijos istorijos, kultūros, visuomenės, politikos, ekonomikos ir žiniasklaidos tyrimus regiono lyginamojoje perspektyvoje, užtikrindamas kokybišką švietimą, pagrįstą tarptautine patirtimi ir integruojant studijų programas su moksliniais, kūrybiniais ir taikomaisiais projektais.

BRSC siekia būti tarpdisciplinine, tarptautine ir nepriklausoma platforma tyrimams ir diskusijoms, kritiškai apmąstyti ir populiarinti žinias apie praeitį ir dabartinę Baltarusijos socialinę tikrovę, taip pat apie šiuolaikinius iššūkius, su kuriais susiduria kaimyninės šalys, ir jų poveikį regionui.

Tikslai:

 • vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir jų rezultatus skelbti recenzuojamuose mokslo žurnaluose, mokslinėse knygose ir pan.;
 • vykdyti mokslinius tyrimus, kūrybinius ir taikomuosius projektus;
 • organizuoti parodas ir kultūros projektus, seminarus, mokslines konferencijas, vasaros mokyklas ir kt.;
 • siūlyti studijų programas su pačiomis svarbiausiomis mokslo žiniomis;
 • kurti institucinę partnerystę su užsienio ir vietos institucijomis ir įmonėmis (įskaitant NVO).

Tyrimo sritys:

BRSC sutelkia ekspertus, dirbančius istorijos, paveldo studijų, politikos mokslų, ekonomikos, sociologijos, žurnalistikos srityse.

Pagrindinės tyrimų sritys yra (bet tuo neapsiribojama):

 • Archyvinis darbas, biografija, socialinė istorija, kasdienio gyvenimo istorija, atmintis, istorinė urbanistika;
 • Paveldo tyrimai, atminties tyrimai, tarpkultūrinės komunikacijos studijos;
 • Žurnalistikos teorija ir praktika. Žiniasklaidos švietimas. Politinė komunikacija;
 • Miesto pokyčių sociologija; socialinė skaitmeninimo dimensija; bendrų veiksmų tyrimai; „branduolinės“ industrializacijos ir de-industrializacijos sociokultūriniai aspektai;
 • Tikslo nustatymas per inkliuzinį finansavimą; finansinės reformos nukreiptos į verte pagrįstas investicijas; integruojantis finansų modelis ilgalaikės vertės kūrimui;
 • Elgesiu paremtas metodas matuoti medijų ir žiniasklaidos raštingumą. Pranešimų kūrimas ir testavimas.

Ryšys su EHU programa (programomis):

Europos paveldas (BA), Kultūros paveldo vystymas (MA), Pasaulio politika ir ekonomika (BA), Viešoji politika (MA), Medijos ir komunikacija (BA).

Kontaktai

Susisiekti su mumispaspauskite čia
Koordinatorė: Iryna Ramanava (istorija), iryna.ramanava@ehu.lt

Ekspertai:

 Centras pakvies ekspertus iš įvairių mokslinių tyrimų sričių, susijusių su centro veikla tiek trumpam, tiek pastoviam laikui.

BRSC veiklos planas 2021–2022 mokslo metams:

Tyrėjų iš regiono, susiduriančių su rizika,integracija į Europos mokslinę erdvę
Seminarų, skirtų rizikos grupei priklausantiems tyrėjams, ciklas: susipažinimas su reikalavimais, sąlygomis ir kt.; 2021 m. kovo – balandžio mėn.
Profesinės savirealizacijos galimybių sudarymas tyrėjams iš Baltarusijos, kurie yra rizikos grupėje; 2020 m. gruodžio mėn. – 2021 m. rugsėjo mėn.
Pagalba rengiant/ruošiant publikacijas mokslo žurnaluose; 2–3 monografijas iki 2021 m. rugsėjo mėn.; 2020 m. gruodžio mėn. – 2021 m. rugsėjo mėn.
Projektų juodraščių, skirtų rizikos paveiktiems tyrėjams integruotis į Lietuvos ir Europos mokslo erdvę, remiant EHU parengimas; 2020 m. gruodžio mėn. – 2021 m. rugsėjo mėn.
Apskritasis stalas ir atvira diskusija apie tyrėjus susiduriančius su rizika; 2021 m. balandžio mėn. 
Bendro projekto „Lietuva–Baltarusija. Dialogas apie praeitį “ planavimas kartu su Lietuvos istorijos institutu (Alvydas Nikžentaitis); 2020 m. gruodžio mėn. – 2021 m. gegužės mėn.
Paramos tyrėjams, susiduriantiems su rizika užbaigimas (OSUN parama); 2021 m. rugsėjo mėn.
Tarptautinio baltarusių studijų tinklo sukūrimas
Tarptautinės patikėtinių tarybos sudarymas iš pasaulio baltarusių studijų atstovų (Thomas Bonn – Giessen universiteto istorijos profesorius, Davidas Marplezas – Albertos universiteto profesorius, Pranciškaus Skorinos Baltarusių biblioteka ir muziejus Londone ir kt.)  2021 m. rugsėjo mėn.
Bendradarbiavimas su baltarusių studijų centrais (Thomas Bonn – Giessen universiteto istorijos profesorius, Pranciškaus Skorinos Baltarusių biblioteka ir muziejus  Londone ir kt.) 2021 m. rugsėjo mėn.
Kasmetinio seminaro / konferencijos apie baltarusių studijų integravimą aplink BRSC rengimas; 2021 m. gruodžio mėn.
Atvirų internetinių baltarusių studijų kursų rengimas; 2021 m. gegužės mėn.
Parengiamoji baltarusių studijų vasaros mokykla (anglų kalba); 2022 m. vasario mėn.
Baltarusijos studijų magistro / doktorantūros programos rengimas; 2022 m. gegužės mėn.
Pasaulio humanitariniams mokslams svarbių tekstų vertimas į baltarusių kalbą: Kate Brawn. Išgyvenimo vadovas: Černobylio ateities vadovas 2022 rugsėjo mėn.
Pasaulio humanitariniams mokslams svarbių tekstų vertimas į baltarusių kalbą: Margarita Balmaceda. Gyventi grietinėlės gyvenimą Minske: Rusijos energijos parama, buitinis populizmas ir artėjanti Baltarusijos krizė (Budapeštas ir Niujorkas: „Central European University Press“, 2014 m. 2022 m. rugsėjo mėn.

Biudžetas:

 • Daugumai būsimų veiklų bus pateikti atskiri projektai, kuriems prireiks išorinio finansavimo.
 • Iki 2021 m. rugsėjo mėn. BRSC laukia dviejų ar trijų monografijų parengimo, kurių paskelbimui reikės lėšų.
 • Iki 2021 m. rugsėjo mėn. BRSC pritrauks tyrėjus susiduriančius su rizika, skirtingų mokslinių tyrimų sričių ekspertus, susijusius su EHU veikla, tarp kurių bus EHU studentai ir dėstytojai, kurie buvo persekiojami po 2020 m. Baltarusijos prezidento rinkimų.
 • Po 2021 m. rugsėjo mėn. BRSC pritrauks tyrėjus susiduriančius su rizika, kurie turės puikius tyrimų rezultatus (dėka OSUN bei EHU skubios pagalbos studentams ir dėstytojams fondo, įkurto po prezidento rinkimų Baltarusijoje 2020 m., paramos).