Asmens duomenys

Informacija apie asmens duomenų valdytoją

Viešoji įstaiga „Europos humanitarinis universitetas“, įmonės kodas 300548028, buveinės adresas Savičiaus g. 17, Vilnius (toliau – „mes“ arba „Universitetas“) yra šios interneto svetainės valdytojas.

Rekvizitai:

Viešoji įstaiga „Europos humanitarinis universitetas“
Įmonės kodas: 300548028
Adresas: Savičiaus g. 17, Vilnius
El. paštas: office@ehu.lt

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS

LR ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS

Jeigu turėsite klausimų dėl privatumo politikos, prašome susisiekti su mumis, kad galėtume Jums padėti.

EHU Interneto svetainės privatumo politika