Apie mus

Universiteto, kaip į studentus orientuoto universiteto, misija – skatinti pilietinės visuomenės plėtrą, siūlant humanitarinių ir laisvųjų menų studijas studentams iš Baltarusijos ir viso regiono, užtikrinant tarptautinio lygio studijų kokybę.


EHU vadovaujasi Europos intelektualine tradicija liberalių studijų principais ir savo veikloje orientuojasi į studentus. Studijos EHU vykdomos pagal liberaliųjų menų modelį (angl. liberal arts). Tai leidžia maksimaliai atskleisti studentų kūrybinį ir akademinį potencialą, suformuoti kritinio mąstymo įgūdžius, lankstumą ir aktyvų pilietiškumą.

Mūsų vertybės:

 • Europos vertybės – skatinti visapusišką studentų tobulėjimą, kritinį mąstymą, demokratinį požiūrį, asmeninę plėtrą ir pilietiškumą dėstant dėstant laisvuosius mokslus ir menus.
 • Mokymo kokybė – suteikti aukščiausią akademinę ir mokymo patirtį.
 • Lankstumas – užtikrinti savalaikę ir kompetentingą reakciją į išorės ir vidinės aplinkos pokyčius.

Kodėl EHU?

Už ką studentai
dėkingi EHU?
ŽIŪRĖTI VIDEO
 • Šiuolaikinis požiūris į studijas;
 • Tarpdiscipliniškumas;
 • Praktinis mokymas;
 • Savarankiškumas;
 • Individualus požiūris;
 • Tarptautinė patirtis;
 • Prieinamumas ir atvirumas;
 • Akademinės ir socialinės veiklos rėmimas.

Misija ir strategija

Nuo pat Europos humanitarinio universiteto įkūrimo Minske 1992 m. EHU misija buvo kurti ir skatinti socialiai atsakingas kritines žinias socialinių ir humanitarinių mokslų srityje, siekiant užtikrinti aukštą švietimo kokybę bei vienybę su moksliniais tyrimais, kūrybiniais ir taikomaisiais projektais.

Pagal  Strategiją 2021-2026 metams, Universitetas ketina toliau sudaryti sąlygas gauti geriausią įmanomą akademinę ir mokslinę patirtį, teikti naujoviškus metodus mokymo ir mokymosi procese, skatinti tarpkultūrinį dialogą ir Baltarusijos integraciją į Europos politinę ir akademinę bendruomenę.
Daugiau apie EHU Strategiją

EHU poveikis

EHU daro didelį netiesioginį poveikį Baltarusijai, kuris šiandien pasireiškia tuo, kad suteikia galimybę užmegzti ryšius absolventams, kuriems artimos (demokratinės) vertybės.

Potencialų poveikį galima sustiprinti stiprinant ryšius su pilietinės visuomenės organizacijomis, sprendžiant vidaus problemas ir tobulinant mokymo programas.
EHU POVEIKIO KILMĖS ŠALIAI (BALTARUSIJAI) TYRIMAS

Akademinė laisvė

EHU turi autonomiją, grindžiamą savivaldos ir akademinės laisvės principais. EHU yra neatsiejama Europos ir pasaulio akademinės bendruomenės dalis. Universitetas pripažįsta Europos vertybes ir savo veikloje vadovaujasi Didžiosios universitetų chartijos nuostatomis, Europos aukštojo mokslo erdvės ir kitomis tarptautinės mokslo ir akademinės bendruomenės normomis.
Peržiūrėti dokumentus

EHU studentai

EHU vykdomos pirmosios pakopos (bakalauro), antrosios pakopos (magistrantūros) bei trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos. Taip pat galima studijuoti vientisosiose studijose („Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisė“ programa). Studentai pasirenka nuolatines arba nuolatines sesijines studijas. Būdamas visateisiu Bolonijos proceso dalyviu EHU suteikia studentams nemažai galimybių dalyvauti mobilumo programose. EHU studijų programų konkurencingumas gerokai padidina studentų galimybes sėkmingai įsidarbinti įvairiose veiklos srityse tiek Baltarusijoje, tiek užsienyje. EHU absolventai gauna diplomus, pripažįstamus visoje Europoje ir Šiaurės Amerikoje.
Daugiau apie studijas EHU

EHU absolventai

EHU švenčia 25-tą jubiliėjų
ŽIŪRĖTI VIDEO

Nuo EHU įkūrimo 1992 m. Universitetą jau baigė daugiau nei 4000 absolventai. EHU didžiuojasi savo absolventų pasiekimais ir kiekvienais metais teikia „Išskirtinio EHU absolvento“ apdovanojimą. Dėl savo aukštosios kokybės išsilavinimo EHU absolventai turi didelę paklausą Baltarusijos darbo rinkoje. Remiantis paskutinės apklausos rezultatais, apie pusę EHU absolventų užsidirba virš vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio Minske. Daugelis absolventų toliau mokosi ir dirba daugiau nei 30 šalių.
Daugiau apie EHU absolventus