Intersubjektyvumo ir tarpasmeninio bendravimo tyrimų centras

Intersubjektyvumo ir tarpasmeninės komunikacijos tyrimų centras yra Filosofinės antropologijos tyrimų centro Topos, kuris buvo įkurtas 1996 metais Minske, Europos humanitariniame universitete prof. Tatiana Shchyttsova, tęsėjas. Nuo pat jo įkūrimo Centro tyrimams buvo apibrėžtos tokios sąvokos kaip intersubjektyvumas, bendravimas ir buvimas su kitais. Centro pervadinimas (2020 m.) yra susijęs su tarpdisciplininės orientacijos stiprinimu atliekant jo mokslinius tyrimus. Centro veikla apima įvairių socialinių ir humanitarinių disciplinų bendradarbiavimą: filosofijos, sociologijos, antropologijos, psichologijos, pedagogikos ir kitų.

Nuo 1996 m. Centras organizavo daugybę tarptautinių konferencijų ir seminarų, įgyvendino daug mokslinių tyrimų ir leidybos projektų. Nuo 2000 m. Centras leidžia žurnalą „Topos“, o nuo 2002 m. – „Conditio humana“ knygų seriją.