Grįžtamasis ryšys

Grįžtamojo ryšio organizavimas ir kokybė užtikrinama „EHU studijų grįžtamojo ryšio organizavimo tvarka“ (Nr. 123-20, 2017.05.16).  Tam skiriamas ypač didelis dėmesys. Periodiškai Universitete VYKDOMOS apklausos: 

1) kiekvieną semestrą atliekamos studentų grįžtamojo ryšio apklausos apie dėstomų studijų dalykų kokybę (anketa)

2) organizuojamos trumpos apklausos semestro viduryje. Su apklausų rezultatais supažindinami dėstytojai, departamentų vadovai, o platesni aptarimai vyksta bendrauniversitetiniuose susirinkimuose, kuriuose dalyvauja Universiteto studentai, dėstytojai ir administracija. Grįžtamojo ryšio rezultatai atitinkamai daro įtaką kasmetinio dėstytojų veiklos efektyvumo vertinimo rezultatams.

3) identifikavimas studijų nutraukimo priežasčių, kad būtų galima tiksliau taikyti prevencines priemones.

4) baigiamojo darbo rengimo kokybės vertinimas.

Tokiu būdu studentai, kaip studijų proceso kokybės labiausiai veikiama Universiteto akademinės bendruomenės dalis, bendradarbiaudami su dėstytojais ir akademinių padalinių administracija, padeda nustatyti studijų procese kylančias problemas bei prisideda ieškant racionalių jų sprendimo būdų.

Taip pat Universitete vykdomos dėstytojų,  socialinių partnerių, absolventų, atvykstančiųjų Erasmus studentų apklausos. Tokiu būdu visi akademinės bendruomenės nariai įtraukiami į grįžtamojo ryšio ciklą, leidžiantį imtis kokybės palaikymo, užtikrinimo, greito problemų identifikavimo veiksmų.

Apklausų rezultatai:

Kilus klausimams ar turint pasiūlymų, maloniai prašome kreiptis:

El. p.: inesa.utovkiene@ehu.lt

Tel. nr.: +370 5 263 9650, adresu: Akademinio palaikymo centras, 213 kab. (Savičiaus g. 17).