Kritinio urbanizmo laboratorija

Tai platformos principu veikianti laboratorija, skirta urbanistikos srityje dirbantiems mokslininkams ir praktikams. Kritinio urbanizmo laboratorijoje vykdomi tarpdalykiniai miesto erdvių tyrimai, organizuojami seminarai, rengiamos parodos ir vykdomi kultūriniai projektai, taip pat kaupiamas vertingas daugialypės terpės archyvas urbanistikos tema.

Kritinio urbanizmo laboratorijos veikla

EHU Kritinės urbanizacijos laboratorijos tikslas – vykdyti tyrimus, organizuoti renginius ir leisti mokslinius žurnalus urbanizmo srityje. Laboratorijos veiklos rezultatai yra integruojami į universiteto mokslines programas ir neuniversitetines iniciatyvas. Laboratorijos darbas organizuojamas trimis kryptimis:

  • Medijos ir aplinka
  • Lokalizuotos kūrybinės industrijos
  • Tarpvalstybinis urbanizmas