Žydų studijų centras

2010 m. gegužės mėnesį buvo įsteigtas Žydų studijų centras. Šis centras organizuoja mokslines konferencijas, rengia seminarus, paskaitas ir apskritojo stalo diskusijas.

Kitos svarbios centro veiklos sritys yra archyvinės medžiagos sisteminimas, katalogavimas ir skaitmeninimas, archyvinių šaltinių leidyba, moksliniai tyrimai, Baltarusijos mokslo metraščio „Tsaytshrift“ (צייַטשריפֿט), skirto žydų istorijos ir kultūros tyrimams, leidyba (pirmasis leidimas buvo pristatytas 2011 m. birželio mėn. EHU konferencijoje „Socialiniai ir humanitariniai mokslai ir aukštasis mokslas Rytų Europoje nuo 1991 metų“ (angl. Social Sciences, Humanities and Higher Education in Eastern Europe since 1991).

Baigiantis paskutiniam praėjusio amžiaus dešimtmečiui, Baltarusijoje susibūrė grupė mokslo darbuotojų, kurių akademiniai interesai apėmė žydų bendruomenės tyrimus – daugiadalykę sritį, aprėpiančią žydų tautos kalbų, istorijos ir kultūros tyrimus. Siekiant suburti šiuos akademikus ir suvienyti jų pastangas, 2010 m. gegužės mėn. Europos humanitariniame universitete (EHU) buvo įkurtas Baltarusijos žydų istorijos ir kultūros tyrimų centras.

Baltarusijos žydų istorijos ir kultūros tyrimų centro veikla apima:

  • mokslinių konferencijų, seminarų, apskritojo stalo diskusijų ir paskaitų organizavimą ir rengimą;
  • archyvinės medžiagos sisteminimą, katalogavimą ir skaitmeninimą;
  • archyvinių šaltinių leidybą;
  • mokslinius tyrimus;
  • Baltarusijos mokslo metraščio „Tsaytshrift“ (צייַטשריפֿט), skirto žydų istorijos ir kultūros tyrimams, leidybą (pirmasis leidimas buvo pristatytas 2011 m. birželio mėn. EHU konferencijoje „Socialiniai ir humanitariniai mokslai ir aukštasis mokslas Rytų Europoje nuo 1991 metų“ (angl. Social Sciences, Humanities and Higher Education in Eastern Europe since 1991).

„Metraštis bus skirtas mokslinių tyrimų klausimams, susijusiems su Baltarusijos ir Rytų Europos žydų istorijos ir kultūros tyrimais, o kartu atskleis juos platesniame naujų XXI a. pradžios humanitarinių mokslų tendencijų kontekste“, – teigia EHU Baltarusijos žydų istorijos ir kultūros tyrimų centro vyriausiasis redaktorius ir direktorius Dmitrijus Š.

„Tsaytshrift“ yra vienintelis žurnalas Baltarusijoje, skirtas žydų istorijos ir kultūros tyrimams. Redakcinės kolegijos nuomone, šis leidinys pratęsia žydų paveldo tyrimų tradicijas, pradėtas jo pirmtako – ankstesnio žurnalo „Tsaytshrift“, kuris buvo leidžiamas Minske nuo 1926 iki 1931 metų.

Žurnalas indeksuojamas EBSCO ir RAMBI duomenų bazėse.

Redaktoriai tikisi, kad „Tsaytshrift“ įkvėps ir paskatins studijuoti žydų istoriją ir kultūrą Baltarusijoje ir kitose posovietinėse valstybėse bei Rytų Europos šalyse.

Redakcijoje yra mokslų daktarai ir mokslų kandidatai iš Baltarusijos, Lietuvos, Rusijos, Ukrainos, Izraelio, Armėnijos, Didžiosios Britanijos, JAV: Irena Vaišvilaitė (Lietuva); Elena Gross (Baltarusija); Anastasija Jokša (Armėnija); Evgenija Kotliar (Ukraina); Claire Le Fol (Didžioji Britanija); Alexandra Polian (Rusija); Dmitrij Prohorov (Rusija); Igor Spivak (Rusija); Aleksej Sivercev (JAV); Shaul Stampfer (Izraelis).