Vizualinių ir kultūros tyrimų laboratorija

Vizualinės kultūros ir šiuolaikinio meno tyrimų laboratorija skatina tyrinėti įvairias vizualinės kultūros ir šiuolaikinio meno formas ir prasmes, analizuoja naujus teorinius požiūrius į vizualinius ir kultūros tyrimus ir rengia mokymo programas. Laboratorija organizuoja konferencijas, seminarus ir leidžia knygų seriją „Vizualiniai kultūriniai tyrimai“.

Vizualinių ir kultūros tyrimų laboratorijos veikla

Prof. Almira Usmanova ir prof. Andrey Gornykh įkūrė Vizualinių ir kultūros tyrimų laboratoriją 1999 m. Minske.  Laboratorija buvo sujungta su Šiuolaikinio meno studijų centru ir pervadinta į Vizualinių ir kultūros tyrimų laboratoriją. Laboratorija organizuoja mokslinius seminarus, mokslines konferencijas, rengia įvairius švietimo, multimedijos ir meno projektus.

Vizualinė kultūra ir šiuolaikinis menas – tarpdisciplininė kryptis, atsiradusi filosofijos, semiotikos, kultūros studijų, sociologijos, lyties ir postkolonijinių studijų, psichoanalizės, kino teorijos ir meno kritikos sankirtoje. Toks tarpdisciplininis požiūris naudojamas šiuolaikinės vizualinės kultūros tyrimui.