Centrai, laboratorijos ir institutai

Centrai, laboratorijos ir institutai

EHU skatina vykdyti mokslinius tyrimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityse ir remia dėstytojų bei studentų mokslinių tyrimų veiklą keliuose mokslinių tyrimų centruose, laboratorijose ir institutuose. EHU suteikia Baltarusijos mokslininkams neįkainojamą galimybę vykdyti mokslinius tyrimus be ideologinių apribojimų, kuriuos taiko jų šalies valdžia.

EHU mokslinių tyrimų centrams vadovauja kvalifikuoti ir kompetentingi dėstytojai, kurių kiekvienas turi sukaupęs didelę ir vertingą patirtį. Kiekvieno centro tikslas yra ne tik skatinti mokslinius tyrimus, bet ir užmegzti bendradarbiavimo ryšius tarp mokslininkų. EHU mokslinių tyrimų centrai vykdo mokslinius tyrimus įvairiose humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, kaip antai kritinio urbanizmo, šiuolaikinio meno, teisės, istorijos ir kt.