Bibliotekos taisyklės

Bibliotekos taisyklės

 1. Europos humanitarinio universiteto akademinė bendruomenė (studentai ir darbuotojai) registruojami EHU bibliotekoje automatiškai (remiantis priėmimo įsakymu ar atitinkamu dokumentu ir universiteto informacinės sistemos duomenimis).
 2. Tik EHU nariams (studentams, darbuotojams, užsienio studentams ir kvietiniams dėstytojams, atvykstantiems pagal mainų programas) suteikiama teisė skolintis  knygas ir kitus dokumentus į namus.
 3. Visi bibliotekos vartotojai turi laikytis Europos humanitarinio universiteto bibliotekos taisyklių ir nuostatų. Bibliotekos vartotojai, pradėję naudotis bibliotekos paslaugomis, automatiškai sutinka su Bibliotekos taisyklėmis ir tvarkomis.
 4. Galiojantis tapatybės dokumentas (studento pažymėjimas, ISIC, leidimas gyventi, pasas, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas) naudojamas tapatybės nustatymui Bibliotekos informacinėje sistemoje.
 5. Knygos į namus skolinamos tik palikus vienkartinį €15 užstatą.
 6. Knygų, kurias vartotojas gali skolintis, kiekis priklauso nuo jo/jos statuso (nuolatinių studijų studentas, nuolatinių sesijinių studijų studentas, magistrantas, doktorantas, dėstytojas ir t.t.).
 7. Bibliotekos leidiniai (knygos ir kiti dokumentai) skolinami terminui nuo vienos nakties iki vienerių metų. Dokumentai iš skaityklos išduodami nakčiai arba 3 dienoms, iš abonemento – nuo dviejų savaičių iki vienerių metų.
 8. Negrąžinus leidinių laiku skaičiuojami delspinigiai. Delspinigiai skaičiuojami atskirai kiekvienam leidiniui, priklausomai nuo išdavimo laikotarpio.
 9. Vartotojai savarankiškai asmeninėje elektroninio formuliaro paskyroje tikrina leidinių išdavimo terminus ir skolas, ir jei būtina ir neuždrausta, gali internetu prasitęsti naudojimosi jais terminą. Dėl informacijos apie leidinių grąžinimo terminus, skolas ar leidinių išdavimo terminų pratęsimo vartotojai taip pat gali kreiptis į bibliotekos darbuotojus.
 10. Studentai, baigę Universitetą, išsibraukę iš studentų sąrašų, baigę mokytis pagal studijų mainų programas ir t.t., bei darbuotojai, kurių darbo sutartis su EHU baigėsi, turi atsiskaityti su biblioteka (pasirašyti atsiskaitymo lapą).
 11. Vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentą, privalo jį pakeisti tokiu pat arba pateikti kokybišką dokumento kopiją, jeigu dokumento nesaugoja Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, arba grąžinti lygiavertį iš Bibliotekai reikalingų dokumentų sąrašo, kurį pateikia Bibliotekos atsakingas darbuotojas, arba atlyginti padarytą žalą (sumokėti trigubą dokumento kainą atsiskaitymo metu).