Užstatas ir delspinigiai

Užstatas

Remiantis EHU bibliotekos taisyklėmis ir Rektoriaus įsakymu leidiniai į namus skolinami tik palikus €15 užstatą.

Užstatas grąžinamas vartotojams atsiskaičiusiems su EHU biblioteka.

Delspinigiai

Už laiku negrąžintas knygas ir kitus dokumentus yra skaičiuojami delspinigiai:

  • €0,06 už kiekvieną uždelstą darbo dieną kiekvienai iš Abonemento paimtai knygai.
  • €0,30 už kiekvieną uždelstą valandą iš Skaityklos nakčiai išduotai knygai.
  • €0,87 už kiekvieną uždelstą darbo dieną iš Skaityklos 3 dienų laikotarpiui išduotai knygai.

Dokumentų išdavimo sąlygos ir terminai yra nustatyti Bibliotekos taisyklėse.