Rėmėjai

Europos humanitarinis universitetas gyvuoja ir klesti Lietuvos Vyriausybės, padėjusios EHU išsaugoti akademinę laisvę ir perkelti universitetą iš Minsko į Vilnių, neįkainojamo vaidmens ir nuolatinės jos bei kitų rėmėjų paramos dėka.

EHU patikos fondas įsteigtas įgyvendinant ES finansuojamą projektą “EU4Belarus: parama Europos humanitariniam universitetui”, kurį įgyvendina Lietuvos Centrinė projektų valdymo agentūra.

Patikos fondo tikslas – konsoliduoti EHU gaunamą donorų paramą ir užtikrinti veiksmingą ir centralizuotą finansinių išteklių valdymą.

Nuo 2022 m. Patikos fondą koordinuoja Centrinė projektų valdymo agentūra, turinti ilgametę Europos Sąjungos, tarptautinių donorų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų ir projektų valdymo patirtį.

Sėkminga EHU veikla jau kurį laiką vargu ar įmanoma be donorų paramos: Universiteto surenkamas mokestis už mokslą padengia tik nedidelę dalį jo sąnaudų, o šiandienos aktualijų kontekste ypač svarbu remti ir skatinti savarankišką, europietiškomis vertybėmis grindžiamą Baltarusijos studentų švietimą. Stiprinant Universiteto valdymą ir Patikos fondo veiklą taip pat tiesiogiai remiami demokratiniai procesai.

EHU Patikos fondą šiuo metu remia įvairios suinteresuotosios šalys, pavyzdžiui, Europos Komisija, Švedijos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo agentūra SIDA, Šiaurės ministrų taryba, Nyderlandų, Islandijos ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos vyriausybės.

JAV įsikūrusi ne pelno organizacija Friends of EHU telkia priemones ir renka paramą EHU, visų pirma Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Didžiojoje Britanijoje. Kita panaši organizacija – Europäische Humanistische Universität Förderinitiative, e.V. – įsteigta Vokietijoje ir renka paramą EHU šioje šalyje. Abi organizacijos maloniai priima naujus narius, pasirengusius padėti įgyvendinti EHU misiją.

EHU nuoširdžiai dėkoja visiems rėmėjams, suteikusiems finansinę ir kitą paramą vykdant nenutrūkstamą universiteto misiją – padėti Baltarusijos ir regiono jauniems žmonėms įgyti tokį išsilavinimą, kokio jie iš tikrųjų yra verti. Jūs taip pat galite prisijungti prie šio garbingo rėmėjų sąrašo ir skirti paramą EHU.

Paremti EHU

Jūs taip pat galite paaukoti EHU pervesdami auką į universiteto banko sąskaitą. Skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodykite „Auka Europos humanitariniam universitetui“.

Bank Name: AB SEB bankas
Bank Address: Konstitucijos pr. 24, LT–08105 Vilnius, Lietuva
Bank Transfer Information: Donation to the European Humanities University
SWIFT: CBVILT2X
Account Holder: Europos humanitarinis universitetas
Account No.: LT167044060005813699