Pranciškus Skorina yra gerai žinomas kaip humanistas, ankstyvasis leidėjas, autorius ir vertėjas, 1517 m. Prahoje išleidęs pirmąją knygą rytų slavų kalba.

Ekspertai ir organizacijos visame pasaulyje tiria jo paveldą, susijusį su ankstyvąją spauda. 2022 m. kelių šalių kultūrinės bendruomenės minės Pranciškaus Skorinos „Mažojo keliautojo knygos“ spaudos Vilniuje 500 metų jubiliejų. Tačiau jo interesų sritis yra ypač plati ir apima mediciną, farmakologiją, botaniką, astronomiją, filosofiją, teologiją, politiką ir kt.

Be to, įspūdinga Skorinos kelionių geografija, apimanti Polocką (Baltarusija), Vilnių (Lietuva), Krokuvą ir Poznanę (Lenkija), Kopenhagą (Danija), Veneciją, Romą ir Padują (Italija), Wittenbergą (Vokietija), Kaliningradą ( buvęs Konigsbergas) ir Maskvą (Rusija) ir kt.

Šie faktai suteikia galimybę parodyti visą materialaus ir nematerialaus paveldo įvairovę, atstovaujantį Pranciškaus Skorinos asmenybei ir jo indėliui plėtojant Europos kultūrą plačiausiame geografiniame ir teminiame Europos renesanso kontekste.