Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių centras

Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių centras buvo įsteigtas EHU 2012 metais. Pagrindinė šio centro veikla yra moksliniai tyrimai, vertinimas ir konsultacijos, susijusios su konstitucinės teisėtvarkos, teisinių vertybių sistemos nustatymu ir žmogaus teisių užtikrinimu Vidurio ir Rytų Europos bei Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) šalyse, taip pat jis teikia pagalbą EHU akademinėms struktūroms rengiant teisės specialistus konstitucinių santykių ir žmogaus teisių srityje regiono šalyse.

Centro veiklos tikslas – skatinti teisinės kultūros plėtrą ir teisinės valstybės bei pilietinės visuomenės institutų steigimą Baltarusijoje, Moldavijoje, Rusijoje, Ukrainoje ir kitose NVS šalyse, įgyvendinant veiklą šiomis trimis kryptimis:

 • Švietimo. Rengdamas ir įgyvendindamas EHU akademines programas, centras vykdo šviečiamąją veiklą studentams apie tarptautinės žmogaus teisių apsaugos ir konstitucinės teisėtvarkos užtikrinimo praktinius aspektus. 
 • Praktinė (taikomoji). Pagal Teisės klinikos kompetenciją centras atstovauja ieškovams Europos žmogaus teisių teisme ir JT Žmogaus teisių komitete (savarankiškai arba bendradarbiaudamas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir teisininkais), įskaitant skundų pateikimą. Be to, centras padeda nevyriausybinių organizacijų advokatams ir teisininkams svarbiausiose bylose nacionaliniu lygmeniu. Taip pat jis stebi susiklosčiusią padėtį, susijusią su konstitucionalizmu ir žmogaus teisėmis Vidurio ir Rytų Europos bei NVS šalyse, ir veikia kaip amicus curiae Europos teisme.
 • Tyrimų ir analizės. Centras reguliariai tiria ir analizuoja konstitucinės teisėtvarkos situaciją, taip pat nagrinėja teisės aktus, susijusius su žmogaus teisių normomis Vidurio ir Rytų Europos bei NVS šalyse. Jis teikia rekomendacijas dėl teisės aktų ir teisinės praktikos tobulinimo regione, derinant juos su Europos ir kitais tarptautiniais teisės standartais. 

Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių centro veikla:

 • organizuoja ir vykdo mokslinę, metodologinę, praktinę ir akademinę veiklą konstitucionalizmo ir žmogaus teisių srityje;
 • skatina bendradarbiavimą su tyrėjais, ekspertais, savanoriais ir organizacijomis partnerėmis;
 • renka, nagrinėja, saugo ir skelbia medžiagą teisiniais, moksliniais ir praktiniais klausimais;
 • leidžia žurnalą ir informacinį lankstinuką;
 • rengia ir koordinuoja mokslinius ir praktine veikla pagrįstus projektus, atitinkančius Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių centro tikslus.

Komanda 2020/21 mokslo metais:

 • Tyrinėtojai: doc. Jolanta Bieliauskaitė, doc. Konstantin Ivanov,  Natallia Matskevich, doc. Neada Mullalli, prof. Vytautas Šlapkauskas, doc. Dovilė SagatienėInesa Stolper, doc. Liudmila Ulyashyna, prof. Alexander Vashkevich, prof. Vladislav Sotirovič, prof. Liliana Tymchenko, prof. Tatiana Shchyttsova.
 • Studentai: Kristina Hyrla (4-to kurso studentė, programa “Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė”), Kseniya Hanchar (4-to kurso studentė, programa “Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė”), Katsiaryna Shafranovich (5-to kurso studentė, programa “Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė”), Julia Krivorot (5-to kurso studentė, programa “Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė”), Yuliya Meleshyna (Magistrantūros programa “Viešoji politika”), Daniil Sarakula (2-jo kurso studentas, programa “Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė”), Yuliya Khatsko (1-jo kurso studentė, programa “Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė”), Anastasiya Krautsova (3-io kurso studentė, programa “Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė”), Saulius Putseta (3-io kurso studentas, programa “Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė”), Aliaksandr Zainakau (3-io kurso studentas, programa “Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė”), Yauheni Karaulau (1-ojo kurso studentas, programa “Viešoji politika”), Katsiaryna Akushka (1-jo kurso studentė, programa “Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė”), Siarhei Yaromenka (1-jo kurso studentas, programa “Medija ir komunikacija”), Anton Mikhalchuk (Tyumeno valstybinis universitetas), Valeryia Zubaryk (1-jo kurso studentė, programa “Medija ir komunikacija”), Maryia Zharylouskaya (programa “Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė”, teisininkė-licenciatė (Baltarusija), teisės magistrė (BVU)), Aliaksandr Shakh (3-jo kurso studentas, programa “Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė”).
 • Socialinė partnerė: Milda Treigė

Perspektyvos

Šiuo metu Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių centras įgyvendina projektą „Europos transnacionalinio konstitucionalizmo atskleidimas: konstitucinių santykių Europos Sąjungoje tyrimų infrastruktūros sukūrimas ir žinių perdavimas per Rytų Europos universitetų akademines programas“ (angl. Discovering European Transnational Constitutionalism: Establishing Research Infrastructure on Constitutional Relations in the European Union, and Transmitting the Knowledge Through the Academic Programs of Eastern European Universities). Projekto tikslas yra sukurti konstitucinių santykių Europos Sąjungoje tyrimų infrastruktūrą ir perteikti žinias per Rytų Europos universitetų, tarp jų ir EHU, akademines programas. Be to, projekto tikslas yra stiprinti EHU magistro programos „Tarptautinė teisė ir Europos teisė“ mokslinę pagalbą ir paramą bei sukurti pagrindą tarptautiniam bendradarbiavimui su Bremeno universitetu, Latvijos universitetu ir Talino universitetu, siekiant vykdyti Europos Sąjungos konstitucinės teisės raidos tyrimus. 

Publikacijos

 • Journal of Constitutionalism and Human Rights
 • Бреский, О., Адвилониене, Ж. Локальность. К нормативным основаниям социального места и порядка. Вильнюс, 2011.
 • Бреский, О. Традиция естественного права и становление гражданской доктрины неотчуждаемых права человека // Вестник Брестского государственного университета. № 3. 2010.
 • Бреский, О. Позитивное право, суверенитет и юридический постпозитивизм // Позитивное право в современных правовых системах. Брест: Альтернатива, 2009.
 • Бреский, О. Гражданское образование и конституционное право в Восточной Европе // Конституционное право и конституционная компаративистика в системе российского юридического образования: Сборник докладов. М.: Институт права и публичной политики, 2009. 260 с.

El. paštas cchr@ehu.lt