Kokybė

Atsižvelgiant į Europos humanitarinio universiteto, kaip į studentą orientuoto universiteto misiją, Universiteto 2019–2024 m. Strategijoje buvo išsikelti šeši strateginiai tikslai, tiesiogiai susiję su Europos humanitarinio universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimu:

  1. Dalyvavimas platesnėje švietimo rinkoje;
  2. Aukšta studijų kokybė;
  3. Strateginis bendradarbiavimas;
  4. Tarptautinimas;
  5. Mokslinių tyrimų ir meno veiklos stiprinimas;
  6. Administravimo ir organizavimo tobulinimas.

Studijų programos ir akreditavimo terminas

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – MENO STUDIJOS
Studijų programos
valstybinis kodas
Studijų programa Akademinis laipsnis Akredituota iki
6123PX001 Vizualinis dizainas Menų bakalauras 2024 m. liepos 31 d.
6121PX059 Teatro meno raiška ir vaidyba Menų bakalauras Iki sekančio išorinio „teatro“ krypties studijų programų įvertinimo
6213PX001 Vizualinė plastika Menų magistras 2022 m. liepos 31 d.
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – HUMANITARINIAI MOKSLAI
Studijų programos
valstybinis kodas
Studijų programa Akademinis laipsnis Akredituota iki
6121NX076 Europos paveldas Humanitarinių mokslų bakalauras 2024 m. liepos 31 d.
6211NX065 Kultūros paveldo vystymas Humanitarinių mokslų magistras 2022 m. liepos 31 d.
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – INFORMATIKA
Studijų programos
valstybinis kodas
Studijų programa Akademinis laipsnis Akredituota iki
6121BX037 Informatika Informatikos mokslų bakalauras iki numatomo artimiausio informatikos krypties studijų vertinimo
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – SOCIALINĖS STUDIJOS
Studijų programos
valstybinis kodas
Studijų programa Akademinis laipsnis Akredituota iki
6183JX001 Pasaulio politika ir ekonomika Socialinių mokslų bakalauras 2024 m. liepos 31 d.
6211JX103 Viešoji politika Socialinių mokslų magistras 2022 m. liepos 31 d.
6121JX076 Medijos ir komunikacija Socialinių mokslų bakalauras 2024 m. liepos 31 d.
6211JX106 Lyčių studijos Socialinių mokslų magistras iki numatomo artimiausio socialinių mokslų krypties studijų vertinimo

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – TEISĖ
Studijų programos
valstybinis kodas
Studijų programa Akademinis laipsnis Akredituota iki
6011KX005 Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė Teisės magistras 2025 m. liepos 31 d.
6121KX011 Teisė Teisės bakalauras iki numatomo artimiausio teisės krypties studijų vertinimo
6211KX029 Tarptautinė verslo ir prekybos teisė Teisės magistras iki numatomo artimiausio teisės krypties studijų vertinimo

Studijų veiklos kokybę apibrėžiantys tarptautiniai, nacionaliniai ir vidiniai teisiniai dokumentai

Efektyvi ir Universiteto veiklos prioritetus atitinkanti vidinės kokybės užtikrinimo sistema yra esminis dėmuo, leidžiantis rinkti duomenis, juos analizuoti ir reaguojant į veiklos silpnybes padedančius identifikuoti rodiklius – rasti optimalius problemų sprendimus. Efektyvus Universiteto vidinės kokybės sistemos formavimas ir įgyvendinimas užtikrinamas vadovaujantis šiais procesą reglamentuojančiais teisės aktais, nuostatais: