EHU Senatas yra kolegijinis akademinis konsultacinis organas. Senato nariai yra 2 profesoriai, 2 docentai, 1 lektorius ir 1 asistentas nuo kiekvieno iš akademinių departamentų, akademinių departamentų vadovai, 3 studentų atstovai, akademinių reikalų prorektorius bei kanclerius.

Senatas atsakingas už universiteto studijų, mokslo ir meno veiklos vertinimo ekspertizę.

Dac. Liudmila Ulyashyna

Dac. Liudmila Ulyashyna

Senato pirmininkė