Nuo 2024 m. kovo 1 d. EHU laikinuoju rektoriumi paskirtas Vilius Šadauskas.

Vilius Šadauskas edukologijos daktaro laipsnį įgijo Vytauto Didžiojo universitete. Doktorantūros studijų metu jis taip pat baigė Aukštojo mokslo filosofijos kursą Kauno technologijos universitete. Turi istorijos magistro laipsnį. Vilius Šadauskas yra ilgametis EHU administracijos narys, o 2018 m. prisijungęs prie EHU ėjo įvairias pareigas, daugiausia susijusias su mokslinių tyrimų (meno) veiklos reformomis, naujovėmis ir politikos tobulinimu. Būdamas Strateginio planavimo ir plėtros centro vadovu, jis buvo atsakingas už institucijos strateginės plėtros koordinavimą. 2023 m. buvusio rektoriaus Krzysztofo Rybinskio buvo paskirtas EHU kancleriu. Prieš pradėdamas dirbti EHU, Vilius Šadauskas dirbo Lietuvos edukologijos universitete, kur, vadovaujamas mokslo ir plėtros prorektoriaus, buvo atsakingas už mokslo (meno) veiklos valdymą ir inovacijas.

Buvę EHU Rektoriai