Pranciškaus Skorinos kultūros kelias

Lietuvos ir Baltarusijos bendra istorija ir paveldas, kaip bendrų Europos vertybių įsikūnijimas, dar nėra iki galo pristatyti Europos visuomenei ir turi didelį potencialą. Šiuo atžvilgiu ypatingą reikšmę turi materialusis ir nematerialusis paveldas, susijęs su Pranciškaus Skorinos asmenybe.

Pranciškaus Skorinos kultūros kelias (Poloсko – Vilniaus dalis) yra specialistų grupės iš Europos humanitarinio universiteto, Pranciškaus Skorinos gimnazijos (Lietuva, Vilnius), Poloсko valstybinio universiteto (Polockas, Baltarusija) ir Nacionalinio Poloсko istorijos ir kultūros muziejaus-rezervato (Poloсkas, Baltarusija)  iniciatyva, remiama Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos vykdant Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.

Projektu siekiama prisidėti prie paveldo, susijusio su P. Skorinos asmenybe, išsaugojimo ir populiarinimo, remiantis Europos Tarybos Kultūros kelių modeliu, kuris leidžia bendradarbiauti ir sąveikauti tarp įvairių susijusių veikėjų, įskaitant atitinkamų šalių valdžios institucijas.

Tikimasi, kad šis tikslas bus pasiektas šiais pagrindiniais rezultatais:

  • P. Skorinos kultūros kelio koncepcija, sukurta ir išbandyta istorinio kelio Polocko – Vilniaus atveju;
  • Geresni pagrindinių suinteresuotųjų šalių Lietuvoje ir Baltarusijoje pajėgumai, atsižvelgiant į holistinį ir įtraukų požiūrį į paveldo išsaugojimą ir propagavimą, remiantis „Kultūros kelio“ koncepcija;
  • Pradėtos P. Skorinos kultūros kelio koncepcijos diskusijos ir diskusijos su partneriais atitinkamose Europos šalyse. Tai leis sukurti tinklą, reikalingą materialiam ir nematerialiam paveldo, susijusio su P. Skorinos asmenybe, išsaugojimui plačiame geografiniame ir teminiame kontekste.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. kovo – lapkričio mėn.