Vokiečių studijų centras

Vokiečių studijų institutas  įkurtas 1998 m. Europos humanitariniame universitete Minske (pats EHU Minske įkurtas 1992 m.). Kai EHU persikėlė į Vilnių, Institutas atnaujino savo veiklą 2009 m. kaip Vokiečių studijų centras. Nuo tada jis nuosekliai prisideda prie EHU akademinės plėtros Lietuvos Respublikos sostinėje.

Centras turi skirtingus akademinius tikslus ir skatina mokslininkų ir studentų iš Vokietijos, Lietuvos, Baltarusijos Respublikos ir kitų Rytų ir Vidurio Europos regiono šalių mainus.

Vokiečių studijų centro akademiniai įsipareigojimai

Akademinis dėstymas

Nuo 2017/18 rudens semestro, su Konrad-Adenauer fondo pagalba (Konrad-Adenauer-Stiftung), vokiečių kalba vedami Vokietijos politikos ir visuomenės kursai studentams, kurių vokiečių kalbos lygis yra B2.

Taip pat yra komerciniai vokiečių kalbos kursai pradedantiesiems. Kursų kaina yra gana priimtina visiems studentams, o klases veda patyrę mokytojai. Šiuo būdu Centras prisideda prie vokiečių kalbos mokėjimo lygio kilimo tarp EHU studentų.

Akademiniai tyrimai

Su finansine DAAD parama, Vokiečių studijų centras planuoja kviesti universitetų dėstytojus, ypač pagal “Herder” programą (profesoriams) ir “Erasmus Mobilumo” programą.

Akademiniai mainai su Vokietija

Vokiečių studijų centras sieks vėl pagyvinti jau egzistavusius ryšius su Vokietijos universitetais, ypač su tais, su kuriais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys: Europos universitetu Viadrina, Frankfurte prie Oderio, Humboldto universitetu Berlyne, Berlyno Menų universitetu (UDK), Berlyno Dailės akademija Weissensee, Potsdamo universitetu, Brandenburgo technologijų universitetu Potsdame (BTU), Bauhaus’o universitetu Veimare ir kt.

Vokiečių studijų centras padeda rengti DAAD paraiškas akademinėms EHU studentų ir jų dėstytojų kelionėms į Vokietiją.

Akademinis bendradarbiavimas Rytų, Šiaurės Rytų ir Vidurio Europos regione (Baltarusija, Lenkija, Latvija, Estija, Rusijos federacija)

Vokiečių studijų centras ieškos akademinių ryšių plėtros galimybių regione. Ypač svarbus glaudus bendradarbiavimas Baltijos regione: pvz. su Rygoje veikiančiu Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuru (Baltisch-Deutsches Hochschulkontor), Estijoje su Tartu universitetu, Europos koledžu, Narvos koledžu; Peterburge su Valstybinio universiteto politologijos ir sociologijos fakultetu bei Mokslų akademijos istorijos ir sociologijos centru.  

Daugiau informacijos apie Centrą galima gauti pas koordinatorę Verą Dzyadok el. paštu: vera.dzyadok@ehu.lt