Išorinis studijų krypčių vertinimas ir akreditavimas

Studijų krypčių išorinis vertinimas  ir akreditavimas atliekami vadovaujantis 2019 m. liepos 17 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu  Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1535) (toliau – Aprašas).

Plačiau informaciją apie Europos humanitarinio universiteto akredituotas studijų programas skaityti čia:

Europos humanitarinio universiteto vykdomų studijų krypčių išorinis vertinimas ir akreditavimas prasideda nuo 2022 m.

Europos humaniratinio universiteto studijų krypčių išorinio vertinimo planas

Nr.Studijų kryptisVertinimo pusmetisSavianalizės pateikimas
 1Dizainas (vertina tarptautinė ekspertų grupė)  2022 IIIki 2022 m.
gegužės 31 d
 2Paveldas (vertina tarptautinė ekspertų grupė)2022 II  Iki 2022 m.
gegužės 31 d
 3Teisė (vertina tarptautinė ekspertų grupė)Iki Teisės krypties
vertinimo
 4Komunikacija (vertina tarptautinė ekspertų grupė)2024 IIki 2023 m.
gruodžio 31 d.
 5Politikos mokslai (vertina tarptautinė ekspertų grupė)2024 IIIki 2024 m.
gegužės 31 d.
6Teatras (vertina tarptautinė ekspertų grupė)2024 IIIki 2024 m.
gegužės 31 d.
7Informatika (vertina tarptautinė ekspertų grupė)2024 IIki 2023 m.
gruodžio 31 d.