Periodiniai leidiniai

Tsaytshrift

Mokslo metraštis „Цайтшрифт“ („Tsaytshrift“, צייַטשריפֿט) yra vienintelis žurnalas Baltarusijoje, skirtas žydų bendruomenės tyrimams. Pirmasis leidimas buvo pristatytas 2011 m. birželio mėn. EHU konferencijoje „Socialiniai ir humanitariniai mokslai ir aukštasis mokslas Rytų Europoje nuo 1991 metų“ (angl. Social Sciences, Humanities and Higher Education in Eastern Europe since 1991). Metraštis skirtas mokslinių tyrimų klausimams, susijusiems su Baltarusijos ir Rytų Europos žydų istorijos ir kultūros tyrimais, siekiant juos išsamiau aptarti ir atskleisti platesniame naujų XXI a. pradžios humanitarinių mokslų tendencijų kontekste. Redakcinės kolegijos nuomone, šis metraštis pratęsia žydų paveldo tyrimų tradicijas, pradėtas jo pirmtako – ankstesnio žurnalo „Цайтшрифт“, kuris buvo leidžiamas Minske nuo 1926 iki 1931 metų.

Redaktoriai tikisi, kad „Цайтшрифт“ įkvėps ir paskatins studijuoti žydų istoriją ir kultūrą Baltarusijoje ir kitose posovietinėse valstybėse bei Rytų Europos šalyse. Iš leidinio autorių paminėtini Maskvos valstybinio universiteto Azijos ir Afrikos šalių instituto mokslo darbuotoja Alexandra Polyan, žydų poetas ir žymus žydų literatūrologas Velvl Chernin, padedantis rengti žurnalo žydų kalbos skyrių, Kolorado valstybinio universiteto docentė ir šio metraščio straipsnių anglų kalba redaktorė Deborah Yalen, kurios sritis – žydų ir rusų istorija, bei Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus mokslo darbuotoja ir Vilniaus universiteto lektorė Vilma Gradinskaitė.

Downloads

Tsaytshrift (1) 2011 (2,492.17 KB)
Tsaytshrift (2) 2012 (1,512.55 KB)
Tsaytshrift (3) 2013 (3,007.93 KB)
Tsaytshrift (4) 2014 (3,713.56 KB)
Tsaytshrift (5) 2015 (5,125.80 KB)
Tsaytshrift (6) 2019 (7,240.59 KB)
Tsaytshrift (7) 2020 (39,016.17 KB)
Tsaytshrift (8) 2021 (7,296.09 KB)
Tsaytshrift (9) 2023 (23,253.74 KB)
Tsaytshrift