Akademinė etika

Siekiant aukštos studijų programų, mokslinių ir meninės veiklos tyrimų, mokslo taikomosios ir projektinės veiklos kokybės, Europos humanitarinis universitetas užtikrina akademinės laisvės principo laikymąsi. Aukšta mokslo kokybė ir kultūra pasiekiama visiems Universiteto akademinės bendruomenės nariams įsipareigojus akademinio sąžiningumo kultūrai.

EHU Akademinės etikos komisijos nariai:

Pirmininkė — profesorė emeritė Alla Sokolova alla.sokolova@ehu.lt
Pirmininkės pavaduotoja — doc. Veronika Furs  veronika.furs@ehu.lt
Prof. Eduard Melnikau  eduard.melnikau@ehu.lt
Asistentė Inesa Stolper inesa.stolper@ehu.lt
Magistrantė Mariya Kotsupalova kotsupalova.mariya.12@student.ehu.lt
Bakalaurantas Uladzimir Andryienka andryienka.uladzimir@student.ehu.lt

Prašymai yra teikiami laisva forma.