Visuotinis dalininkų susirinkimas

Visuotinis dalininkų susirinkimas yra Universiteto aukščiausias kolegialus valdymo organas. Jo nariai yra Rytų Europos studijų centras (Lietuva), Atviros visuomenės fondai (JAV) ir Eurazijos fondas (JAV).

Visuotinio dalininkų susirinkimo darbe dalyvauja:


Pirmininkas Horton Bebee-Center
Eurazijos fondo prezidentas


Eitvydas Bajarūnas
Rytų Europos studijų centro Valdybos pirmininkas


Leonard Bernardo
Atviros visuomenės fondų viceprezidentas