Naujienos

EHU reikalauja neatidėliotinai išlaisvinti studentę Sofią Sapegą

Gegužės 23 d. priverstinio FR 4978 reiso (Atėnai-Vilnius) nusileidimo metu buvo sulaikyta Europos humanitarinio universiteto studentė Sofia Sapega.

Sofia Sapega yra Rusijos Federacijos pilietė ir „Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė“ vientisųjų studijų programos studentė. Grįžtant su jaunu žmogumi iš atostogų, ne už ilgo Vilniuje Sofia planavo apginti savo magistro darbą. Po Baltarusijos valdžios surengtos operacijos Tiriamojo komiteto Minsko valdybos pareigūnai sulaikė studentę. Dėstytojai ir grupiokai tvirtina, kad Universiteto bendruomenėje Sofia pasižymėjo savo akademiniais rezultatais ir nepriekaištinga reputacija.

Universitetas reikalauja, kad Sofiai būtų suteikta neatidėliotina konsulinė pagalba. Be to, EHU kreipiasi į tarptautinius partnerius, donorus ir žmogaus teisių gynėjų bendruomenę, kad būtų imtasi veiksmų dėl studentės paleidimo į laisvę. Vilnije esantis Baltarusių universitetas tremtyje palaiko nuolatinį ryšį su studentės šeima.

EHU bendruomenė kategoriškai smerkia Baltarusijos valdžios nebaudžiamumą ir reikalauja Baltarusijos tarptautinių įsipareigojimų laikymosi bei piliečių teisių ir laisvių, įtvirtintų Baltarusijos Konstitucijoje, užtikrinimo. Esame solidarūs su visais neteisėtai sulaikytais ir politiškai persekiojamais Baltarusijos gyventojais. Mes protestuojame prieš nepagrįstą EHU bendruomenės narės Sofios Sapegos sulaikymą.

Šiuo metu tarp Baltarusijos politinių kalinių yra EHU studentai Maryja (Marfa) Rabkova, Akihiro Gaevski-Hanada bei absolventai Mikalai Dziadok ir Wlodzimierz Malachowski.

Atgal