Naujienos

Paskelbtas naujas Europos humanitarinio universiteto rektorius

Šiandien ryte Europos humanitarinio universiteto (EHU) patalpose Vilniuje EHU Valdančiosios tarybos pirmininkas Andrius Kubilius paskelbė, kad naujuoju EHU rektoriumi pasirinktas profesorius Krzysztofas Rybinskis (Krzysztof Rybinski). Profesorius K. Rybinskis yra nusipelnęs mokslininkas, Varšuvos universitete įgijęs ekonomikos mokslų daktaro laipsnį, ir patyręs akademinės srities administratorius, turintis daugiau nei 20 metų vadovavimo patirtį, įskaitant trejus metus trukusį rektoriaus darbą Narxoz universitete Almatoje (Kazachstanas) ir penkerių metų patirtį Vyslos universiteto Varšuvoje (Lenkija) rektoriaus pareigose. Iš 17 kandidatų į šias pareigas pasirinkus profesorių K. Rybinskį baigėsi aštuonis mėnesius trukusi tarptautinė atranka, kurią vykdė iš visų EHU bendruomenės sektorių atstovų sudarytas Paieškos komitetas. Profesorius K. Rybinskis oficialiai pradės eiti rektoriaus pareigas 2023 m. balandžio 3 d.

Profesorius K. Rybinskis sakė: „Noriu padėkoti tarybai už tai, kad patikėjo man vadovauti universitetui ateinančius penkerius metus. Džiaugiuosi galėdamas bendradarbiauti su visa EHU bendruomene – studentais, dėstytojais, darbuotojais, rėmėjais ir partneriais – per artėjantį pereinamąjį laikotarpį. Tikiu, kad dirbdami kartu galėsime išspręsti neatidėliotinus universitetui kylančius iššūkius ir įtvirtinti EHU, kaip geriausios mokslo ir pilietinio aktyvumo institucijos Baltarusijoje ir platesniame regione, statusą“.

Profesorius K. Rybinskis yra patyręs dėstytojas tiek bakalauro, tiek magistrantūros studijose, parašęs daugiau kaip 90 mokslinių straipsnių ekonomikos srityje, šimtus straipsnių laikraščiuose, keletą knygų. Pastaraisiais metais jo moksliniai tyrimai buvo skirti dirbtinio intelekto panaudojimui tokiose srityse kaip ekonomika, vadyba ir aukštasis mokslas. Be akademinių pasiekimų, profesorius K. Rybinskis yra sukaupęs daug patirties viešojoje politikoje ir privačiajame sektoriuje, be kita ko, dirbo Lenkijos nacionalinio banko valdytojo pavaduotoju, „Ernst & Young“ partneriu, vyriausiuoju ekonomistu „ING Barings“ ir kituose bankuose. Profesorius K. Rybinskis laisvai kalba angliškai, rusiškai ir lenkiškai.

Pažymėdamas, kad profesorius K. Rybinskis sėkmingai dirbo įvairiose disciplinose, sektoriuose ir tarpvalstybiniu mastu, A. Kubilius teigė: „Mums nepaprastai pasisekė, kad EHU vadovauja tokio lygio mokslininkas ir administratorius, kaip profesorius K. Rybinskis, ypač šiais nepaprastų išbandymų ir sparčių pokyčių laikais universitetui bei visam regionui. Nuoširdžiai sveikiname profesorių K. Rybinskį EHU bendruomenėje ir linkime jam bei visam EHU didelės sėkmės per ateinančius penkerius metus“.

EHU teisės docentė, Senato vadovė ir Paieškos komiteto narė dr. Liudmila Uljašina išreiškė pagrįstus lūkesčius, kad „profesorius K. Rybinskis prisidės prie unikalaus EHU vaidmens remiant jaunų baltarusių akademinius siekius ir profesinį tobulėjimą, skatinant bendradarbiavimą su Baltarusijos pilietine visuomene ir profesionalais, tarpkultūrinį dialogą ir Baltarusijos įtraukimą į Europos politinę bei akademinę bendruomenę“.

Pradėjęs eiti rektoriaus pareigas, profesorius K. Rybinskis daugiausia dėmesio skirs EHU akreditacijos atnaujinimui, tolesniam sparčiam studentų skaičiaus augimui ir EHU mokslinių tyrimų pajėgumų stiprinimui. EHU Visuotinio dalininkų susirinkimo pirmininkas Hortonas Beebe-Centeris (Horton Beebe-Center) sakė: „Esame įsitikinę, kad vadovaujant profesoriui K. Rybinskiui EHU dar veiksmingiau teiks baltarusiams ir viso regiono jaunimui visuotinėmis vertybėmis pagrįstą aukščiausios prabos išsilavinimą, stiprins jų gebėjimą mąstyti kritiškai, kurti išradingai ir veikti savarankiškai“.

Profesorius K. Rybinskis pakeis rektorių Sergėjų Ignatovą, kuris prie EHU prisijungė 2018 m. ir baigs savo penkerių metų kadenciją balandžio mėnesį rektoriaus pareigas užėmus profesoriui K. Rybinskiui. Rektoriaus S. Ignatovo kadencijos metu EHU atnaujino Lietuvos akademinę akreditaciją, užsitikrino finansinį stabilumą ir ėmėsi veiksmų reaguodama į precedento neturinčius sukrėtimus, kuriuos sukėlė regione vykstantis karas. „Rektorius S. Ignatovas sumaniai vadovavo EHU sunkiu laikotarpiu ir baigia tarnybą nusipelnęs didelio Valdančiosios tarybos ir Visuotinio dalininkų susirinkimo dėkingumo”, – sakė H. Beebe-Centeris.

Naujojo rektoriaus pristatymo vaizdo įrašas.

Atgal

Galerija