Naujienos

EHU skelbia konkursą užimti pareigas

EHU skelbia konkursą užimti pareigas šiose mokslo/meno ir studijų kryptyse.

Akademiniame socialinių mokslų departamente:

 • Vyriausiasis mokslo darbuotojas – Komunikacija: Komunikacija ir šiuolaikinės medijos (0.5 etato);
 • Vyriausiasis mokslo darbuotojas – Sociologija: Lyčių studijos (0.5 etato);
 • Vyriausiasis mokslo darbuotojas – Socialinė teorija ir politinė filosofija, emocijų sociologija, ugdymo filosofija, filosofinės intersubjektyvumo ir komunikacijos teorijos (0.5 etato);
 • Vyresnysis mokslo darbuotojas – Sociologija: Skaitmenizavimas, urbanistika (0.5 etato);
 • Vyresnysis mokslo darbuotojas – Sociologija: Lyčių studijos (0.25 etato);
 • Vyresnysis mokslo darbuotojas – Komunikacija (0.5 etato);
 • Vyresnysis mokslo darbuotojas – Komunikacija (0.5 etato);
 • Vyresnysis mokslo darbuotojas – Teisė: Tarptautinė investicijų teisė, Lyginamoji komercinė teisė, kitos su tarptautinės prekybos ir verslo teisės aktualijomis susijujusios temos (0.25 etato);
 • Vyresnysis mokslo darbuotojas – Psichologija (0.5 etato);
 • Profesorius – Ekonomika: Daugiakriteriniai vertinimo metodai (matematiniai), Ekonometrija, Mikroekonomika, Makroekonomika, Tarptautinio verslo ekonominė analyze (0.5 etato);
 • Docentas – Teisė: Tarptautinės teisės metodika ir filosofija, tarptautinė viešoji teisė, teisės teorija (0.75 etato);
 • Docentas – Komunikacija: Korporatyvinė komunikacija, strateginė komunikacija (0.5 etato);
 • Docentas – Sociologija: Komunikacija ir sociologija, lyčių studijos (0.5 etato);
 • Lektorius (PhD) – Teisė: Įmonių teisė ir įmonių valdymas, Tarptautinės komercinės sutartys, kitos temos, susijusios su aktualiomis tarptautinės verslo ir prekybos teisės problemomis (0.25 etato);
 • Lektorius – Komunikacija: Komunikacija ir skaitmeninė žiniasklaida (0.5 etato);
 • Lektorius – Komunikacija: Komunikacijos valdymas (0.5 etato);
 • Lektorius – Teisė: Informacinės technologijos ir teisė, teisinė raštija ir teisminė kalba, Teisės aiškinimas, E. teisingumas (0.5).

Akademiniame humanitarinių mokslų ir menų departamente:

 • Vyriausiasis mokslo darbuotojas – Filosofija, hermeneutika, teologija (0.5 etato);
 • Mokslo darbuotojas – Menai ir humanitariniai mokslai, Kuratorių tyrimai, Parodų verslas, šiuolaikinio meno filosofija (1 etatas);
 • Profesorius – Menas ir kultūra, Šiuolaikinis menas, Šiuolaikinio meno teorija ir praktika (0.5 etato);
 • Profesorius – XX amžiaus istorija, Atminties politika, Stalinizmas, Sovietų Sąjungos istorija, Baltarusijos istorija, Atminties politika (0,5 etato);
 • Docentas – Teatro menas, vaidyba, režisūra (0.5 etato);
 • Docentas – Grafinis dizainas, graviravimo technologijos, kaligrafija, tipografija, šriftų transformacijos (0.5 etato);
 • Docentas – Menas ir kultūra, Meno istorija ir teorija,Vaizduojamojo meno istorija, Kultūros filosofija, Kultūros kalbos, Hermeneutika (0.5 etato);
 • Docentas – Istorija, etnologija, antropologija, Nacionalizmo istorija ir teorija Vidurio ir Rytų Europoje, Baltarusijos tradicinės kultūros dinamika, Baltarusijos etninių mažumų kultūrinė adaptacija (0.5 etato);
 • Docentas – Dizainas, animacija, menas, kinas, judesio dizainas (0.5 etato);
 • Docentas – Grafinis dizainas, piešinys dizaineriams, kompozicija, iliustracija, plakatas, koliažas (1 etatas);
 • Lektorius – Dizainas, fotografija, konceptuali fotografija,Meno istorija, Vidurio ir Rytų Europos fotografija (0.5 etato);
 • Lektorius – Web dizainas, aplikacijų dizainas, aplikacijų dizaino technologijos (1 etatas);
 • Lektorius – Animacija, animacija 2D, 3D kompiuteriniams žaidimams ir programoms (1 etatas);
 • Lektorius – Lingvistika, Kalbos suvokimas ir supratimas, Kalba, Kalba ir mąstymas, Užsienio kalbų įsisavinimas (0.75 etato);
 • Lektorius PhD – Dizainas, humanitarinių mokslų istorija ir meno teorija, Materialinės aplinkos formos intuityvumas, funkcinis dizainas (0.5 etato);
 • Lektorius PhD – Vizualinė kultūra, Sąmonės ir vizualumo teorija, Kognityvinis uždarumas, Fenomenalus aš – modelis, įkūnytas pažinimas, Meninio tyrimo metodika (0.5 etato);
 • Lektorius PhD – Istorijos filosofija, meno filosofija (0.75 etato);
 • Lektorius – Dizainas, kompiuterinė grafika, vaizduojamieji menai, algoritminis menas, 3D grafika (0.75 etato);
 • Lektorius – Literatūros kritika ir kontinentinė filosofija, Humanitarinių mokslų dėstymo metodika, Ugdymo teorija (0.5 etato);
 • Lektorius – Teatro menas, vaidyba, sceninė kalba (0.5 etato);
 • Lektorius – Architektūros istorija, meno teorija, kultūrinė antropologija, tautinis ir kultūrinis tapatumas (0.75 etato);
 • Asistentas – Istorija, Materialinio kultūros paveldo apsaugos ir interpretavimo teorija ir praktika; šiuolaikinės informacinės technologijos ir kultūros paveldas; studentų praktikos organizavimo ir vykdymo metodika (0.5 etato).

Su kvalifikaciniais reikalavimais konkrečiai pareigybei prašome susipažinti Universiteto tinklapyje ir nuorodoje į organizuojamus konkursus.

Kandidatai turi būti pasirengę pradėti darbą 2023 m. spalio 1 d.

Universitetas siūlo konkurencingą atlyginimą atitinkamoms pareigoms (profesoriaus – iki 2449 Eur, docento – iki 1884 Eur, lektoriaus (PhD) – iki 1694 Eur, lektoriaus – iki 1507 Eur, asistento – iki 1319 Eur neatskaičius mokesčių. Universitete veikia integruota personalo valdymo sistema, todėl taikomos motyvacinės priemonės, priklausomai nuo pasiektų rezultatų.

Kandidatai turi pateikti:

 • Laisvos formos paraišką dalyvauti konkurse nurodant pareigas, kryptį/temą;
 • CV;
 • Dokumentų kopijas, patvirtinančias mokslo, pedagoginio laipsnio suteikimą;
 • Paskutiniųjų 5 metų nustatytos formos publikacijų sąrašą ar kūrybinės/meninės veiklos aprašą;
 • Nustatytos formos publikacijų sąrašą po daktaro disertacijos apsigynimo;
 • Veiklos planą 2023 – 2028 m.m.: detalų 1-3 metams, bendrą 4-5 metams, įskaitant:

– prioritetines tyrimų kryptis, su paaiškinimais apie jų ryšį su EHU misija;
– planuojamus leidinius (jei įmanoma, darbo pavadinimas ir statusas) ir tiksliniai žurnalai/ leidyklos;
– planuojamus projektus ir jų ryšį su EHU misija;
– planuojamą dalyvavimą konferencijose;
– planuojamą bendradarbiavimą su kitais universitetais;
– planuojamą bendradarbiavimą su NVO ar verslu;
– planuojamas administracines pareigas;
– mokymo planą (kursų pavadinimai).

Dokumentus prašome pateikti elektroniniu paštu jobs@ehu.lt iki 2023 m. liepos 7 d. 18. 00 val. Lietuvos laiku. Iškilus klausimams, prašome kreiptis į Akademinio socialinių mokslų departamento vadovę doc.Ingridą Danėlienę el.paštu ingrida.daneliene@ehu.lt ir Akademinio Humanitarinių moksslų ir menų departamento vadovą doc.Aliaksei Makhnach el. paštu aliaksei.makhnach@ehu.lt

Išsamesnė informacija pateikiama.

Atgal