Naujienos

Tarptautinis konkursas EHU rektoriaus pareigoms užimti: Iš 17 – os kandidatų trys buvo atrinkti galutiniam svarstymui

2022 m. gegužę  buvo paskelbtas tarptautinis atviras konkursas Europos humanitarinio universiteto (EHU) rektoriaus pareigoms užimti. Naujojo rektoriaus paiešką inicijavo EHU visuotinis dalininkų susirinkimas ir valdančioji taryba, apie ją, kartu su atrankos komisijos kontaktine informacija, buvo paskelbta EHU interneto svetainėje ir kitose informacijos sklaidos kanaluose.

Siekdama atrinkti geriausius kandidatus rektoriaus pareigoms užimti, valdančioji taryba suformavo atrankos komisiją, kurią sudaro 11 narių:

  • Du visuotinio dalininkų susirinkimo atstovai;
  • Keturi valdančiosios tarybos atstovai;
  • Du EHU akademinio personalo atstovai, iš kurių vienas – Europos humanitarinio universiteto senato pirmininkas;
  • Du atstovai iš Europos humanitarinio universiteto rėmėjų, iš kurių vienas – EHU patikos fondo valdytojas;
  • Vienas Europos humanitarinio universiteto studentų atstovų.

Atvirame konkurse į Europos humanitarinio universiteto rektoriaus pareigas dalyvavo 17 kandidatų. Paieškos komitetas atrinko tris kandidatus, kurių kandidatūras  EHU valdančioji taryba svarstys  2023 m. sausio 12 d. Vadovaujantis teisės aktais (Duomenų apsaugos įstatymu, “Atrankos komisijos reglamentu”, “VŠĮ Europos humanitarinio universiteto rektoriaus įdarbinimo 2022 m. procedūros taisyklėmis”) kandidatų asmeninė informacija negali būti viešinama.

Galutiniame etape valdančioji taryba atrinktą kandidatūrą pasiūlys visuotiniam dalininkų susirinkimui, kuris iki 2023 m. kovo mėn. turėtų priimti galutinį sprendimą.

Apie rektoriaus skyrimo rezultatus bus informuota Universiteto bendruomenė, žiniasklaida, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Atgal