Diplomas

Lietuva yra Europos Sąjungos narė, taip pat Bolonijos proceso steigėja, todėl EHU diplomai visiškai atitinka pagrindines Bolonijos deklaracijos ir Europos švietimo erdvės nuostatas.

Baigę universitetinio ugdymo programą, EHU absolventams išduodamas bakalauro ar magistro laipsnio Diplomas (lietuvių ir anglų kalbomis) ir Diplomo priedėlis. Doktorantūros absolventai gauna nustatytos formos daktaro laipsnio Diplomą.

Diplomo priedėlis yra Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO / CEPES iniciatyvos bendromis jėgomis parengtas dokumentas.

Diplomo priedėlis nemokamai suteikiamas visiems Europos humanitarinio universiteto studentams, baigusiems universitetą. Peržiūrėkite bakalauro ar magistro laipsnio diplomo priedėlio pavyzdžius.

Diplomo priedėlis parengtas dviem kalbomis – anglų ir lietuvių. Spustelėkite nuorodą (anglų k.), jei norite gauti daugiau informacijos apie priedėlio struktūrą.

Diplomo priedėlis palengvina tarptautinį švietimo kvalifikacijų pripažinimą ir gali būti originalios kvalifikacijos papildymu. Jame pateikiama esminė informacija apie bet kurios universitetinės kvalifikacijos pobūdį, lygį, kontekstą ir statusą. Jis buvo skirtas kvalifikacijos pripažinimo problemai spręsti ir skaidrumui skatinti.

Tarptautinis EHU diplomų pripažinimas

Nors diplomo priedėlis yra veiksminga priemonė siekiant skaidrumo ir skatinant pagrįstus sprendimus dėl akademinių kvalifikacijų, diplomo priedėlis nepakeičia kvalifikacijos dokumentų originalų ir neužtikrina automatinio kvalifikacijos pripažinimo tiek akademiniais, tiek profesiniais tikslais.

Diplomų pripažinimo tvarka skirtingose ​​šalyse skiriasi. EHU diplomas yra laisvai pripažįstamas ES šalyse ir JAV.

Be to, 2017 m. Geteborge (Švedija) vykusiame ES valstybių narių ir vyriausybių vadovų socialiniame vadovų susitikime buvo nuspręsta iki 2025 m. sukurti bendrą Europos švietimo erdvę, kuri padarytų diplomų pripažinimo procesą ES šalyse dar lankstesni ir sklandesni.

Nuo 2015 m. Baltarusija yra Bolonijos proceso narė, tačiau ji neatitinka visų Bolonijos deklaracijos nuostatų, o tai apsunkina Europos diplomų pripažinimo procesą šioje šalyje. Šiandien Baltarusijoje pripažįstami Europos magistro programų absolventų diplomai.

Nuo 2018 m. birželio mėn. Baltijos šalys vykdo automatinį EHU išduotų švietimo dokumentų, įskaitant aukštojo mokslo diplomus, pripažinimą.

Tiek EHU bakalauro, tiek magistro laipsnio Diplomai yra laisvai pripažįstami Rusijoje ir Ukrainoje.

Norėdami atlikti EHU diplomo pripažinimo procedūrą tam tikroje šalyje, turėtumėte susisiekti su vietinėmis atsakingomis institucijomis.