Naujienos

Vyksta išorinis institucinis EHU vertinimas

Spalio 17-19 d. Europos humanitariniame universitete (EHU) vyksta išorinis institucinis vertinimas. Tarptautiniams ekspertams, besilankantiems EHU bus pristyti EHU savianalizės rezultatai bei surengti susitikimai su akademinės bendruomenės atstovais, studentais ir absolventais, socialiniais partneriais bei Universiteto vadovybe.

Vadovaujantis LR Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika, Studijų kokybės vertinimo centras yra atsakingas už Lietuvoje veikiančių universitetų ir kolegijų institucinį veiklos vertinimą. Būdamas Lietuvos aukštojo mokslo sistemos dalimi, EHU nėra išimtis, todėl taip pat dalyvauja šiame procese.

Per pirmąjį 2017 metų pusmetį buvo atlikta visapusiška Universiteto veiklos savianalizė, kurios pagrindu parengta veiklos ataskaita. Š.m. liepą ataskaita buvo pateikta tarptautinių ekspertų grupei, o spalio 11 d. – viešai pristatyta visai Universiteto bendruomenei.

Taptautinės ekspertų grupės vizito darbotvarkė.

Atgal