Naujienos

LR ambasadoje Minske — tremtyje veikiančio Europos humanitarinio universiteto absolventų pasiekimai

Autorius: Stepan Bogdan

Rugsėjo 18 d. Lietuvos Respublikos ambasada Minske svetingai priėmė Europos humanitarinio universiteto (EHU) bendruomenę ir Universiteto bičiulius. Apskritojo stalo „EHU absolventai — Baltarusijai“ metu kelios Vilniaus baltarusių universiteto kartos dalinosi savo profesiniais, akademiniais ir pilietiniais pasiekimais jiems grįžus į Baltarusiją.

Sveikinimo kalboje LR Ambasadorius Baltarusijoje Andrius Pulokas sakė: „Europos humanitarinis universitetas atlieka svarią misiją, skleidžiant kritinį mąstymą Baltarusijos jaunimo tarpe. Lietuva rėmė ir toliau teiks pagalbą šiam Universitetui. Džiaugiamės, kad šio reikšmingo Baltarusijai Universiteto būklė tapo stabili ir tūkstančiai laisvai mąstančių, talentingų ir kūrybingų jaunų žmonių tapo jo absolventais“. Universiteto Rektorius prof. Sergei Ignatov pasveikino apskritojo stalo dalyvius ir svečius bei pabrėžė, kad dauguma absolventų grįžta į atgal į Baltarusiją ir įneša reikšmingą indėlį pilietinės visuomenės, verslo bei mokslo sklaidos labui. Rektorius padėkojo Lietuvai už nuoseklią paramą EHU.

Apskritojo stalo metu vyko 3 panelinės diskusijos.

Sesijoje „Verslas ir antreprenerystė Baltarusijoje“ dalyvavo Tsimafei Savitski (2013 m. bakalauro programos „Tarptautinė teisė“ absolventas), kuris šiuo metu dirba teisininku Haxus investicijų fonde, Hauryil Smaharzheuski (2013 m. bakalauro programos „Kultūros paveldas ir turizmas“ absolventas), sporto pramogų kompanijos Nook Solutions bendrasavininkas ir Alexander Khanin (2010 m. bakalauro programos „Medijos ir komunikacija“ absolventas), „Mozgoboinya“ franšyzės, veikiančios daugiau nei 200 miestuose, įkūrėjas. Absolventai pabrėžė, kad EHU suteikė jiems galimybę tobulinti mąstymo ir komunikacijos įgūdžius bei gebėjimus lanksčiai prisitaikyti prie besikeičiančių išorės sąlygų ir nestandartinių sprendimų pagalba sėkmingai įgyvendinti savo projektus.

Panelinėje diskusijoje „EHU absolventų publikacijos Baltarusijoje“ 2014 metų bakalauro programos „Medijos ir vizualinis dizainas“ Kseniya Shtalenkova pristatė savo grožinės literatūros kūrinius „Advarotny bok lustra“, „Sprava ab kryvavych dukatach“. Savo knygą „Nesvyžiaus pilies artilerija“ pristatė Baltarusijos Nacionalinės mokslų akademijos bendradarbis, 2009 metų magistro programos “Kultūros paveldo apsauga ir interpretacija” absolventas Mikola Volkau. Tos pačios magistro programos ir laidos absolventas Tsimafei Avilin, šiuo metu dirbantys programinės įrangos testavimo automatizacijos inžinieriu EPAM kompanijoje, pristatė knygą „Etnoastranomija: tarp dangaus ir žemės“.

Galutinėje „NVO ir pilietinės visuomenės skatinimas“ panelinėje diskusijoje 2008 metų magistro programos „Europos studijos“ absolventė, neseniai išrinkta Baltarusijos PEN-centro prezidente Tatsiana Niadbayeva pristatė savo dabartinės veiklos spektrą. 2016 metų bakalauro programos „Medijos ir komunikacija“ absolventė Alexandra Lazarenko, einanti kūrybinės direktorės pareigas Homelio meno erdvėje „Kovčeg“ pristatė jaunimo ir vaikų projektus, kuriems ji vadovauja ir kurios remia EHU. „Koshturada.by“, „OpenTenders.by“, „Petitions.by“ projektų iniciatorius, 2012 metų magistro programos „Viešoji politika“ absolventas Uladzimir Kavalkin pristatė šiuo metu vystomus projektus skirtus viešųjų pirkimų skaidrumo skatinimui bei kovai su korupcija Baltarusijos viešajame sektoriume. Baltarusijos pro-demokratinių NVO asamblėjos vykdomojo biuro pirmininkas Illya Zaranok (2010 metų magistro programos „Europos studijos“ absolventas) pasidalino dabartiniais Baltarusijos NVO veiklos iššūkiais bei nevyriausybinio sektoriaus ypatumais. Renginio diskusijas moderavo 2013 metų bakalauro programos „Kultūros paveldas ir turizmas“ absolventas Maksimas Milta.

Atgal

Galerija