Naujienos

Lietuvos Vyriausybė: Europos humanitarinis universitetas tęs veiklą Vilniuje

Sausio 31 d. Lietuvos Vyriausybės pasitarimo metu Švietimo ir mokslo ministerija pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma atidėti šiuo metu galiojančio leidimo Europos humanitariniam universitetui (EHU) vykdyti studijas atšaukimą iki 2019 m. liepos 1 d. Toks sprendimas leis Universitetui toliau tęsti darbą ir teikti prašymą dėl naujo aukštojo mokslo studijų leidimo. Tikimasi, kad naujas leidimas bus suteiktas Universitetui dar iki 2018/19 akademinių metų.

Šiemet EHU studijų procesas ir toliau vyks pagal patvirtintą akademinį kalendorių: po egzaminų sesijos kovo 1 d. studentai tęs 2017/18 m. pavasario semestro studijas, birželio 28 d. įvyks planuota Universiteto absolventų diplomų įteikimo ceremonija, nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 d. bus priimamos paraiškos stojimui į bakalauro ir magistro programas.

EHU Valdančioji taryba sveikina konstruktyvias Lietuvos Vyriausybės išvadas dėl tolimesnio baltarusių universiteto tremtyje veiklos, padarytas šiandien vykusio pasitarimo metu. EHU vadovybė teiks oficialų prašymą dėl naujo leidimo vykdyti aukštojo mokslo studijas išdavimo.

„Po intensyvių ir dalykiškų konsultacijų su Lietuvos valdžios atstovais, EHU Valdančioji taryba palankiai vertina faktą, jog bendromis pastangomis pasiektas sprendimas. Gavome tvirtą patikinimą, kad EHU prašymas dėl naujo aukštojo mokslo leidimo suteikimo bus operatyviai išnagrinėtas, kas savo ruožtu, sudarys galimybes Universitetui toliau tęsti darbą Vilniuje. Džiugu, kad Vyriausybė taip pat pasiūlė Švietimo ir mokslo ministerijai kartu su Užsienio reikalų ministerija ir Rytų Europos studijų centru bendradarbiauti skatinant Europos humanitarinio universiteto mokslinius tyrimus“, — teigia Valdančiosios tarybos pirmininkas Per Carlsen.

Siekdama sureguliuoti Universiteto statusą Lietuvoje, dar sausio pradžioje EHU vadovybė pateikė Švietimo ir mokslo ministerijai oficialų pasiūlymą dėl Studijų kokybės vertinimo centro inistuticinio veiklos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo.

 

Atgal