Naujienos

EHU vadovybė siekia sureguliuoti Universiteto statusą Lietuvoje

Sausio 11 d. Europos humanitarinio universiteto (EHU) Visuotinis dalininkų susirinkimas ir Valdančioji taryba pateikė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai oficialų pasiūlymą dėl abipusiai priimtino susitarimo, leisiančio baltarusių Universitetui tremtyje tęsti veiklą Vilniuje.

Oficialiame kreipimesi, pasirašytame Visuotinio dalininkų susirinkimo pirmininko Horton Beebe-Center, Valdančiosios tarybos pirmininko Per Carlsen ir einančio Rektoriaus pareigas prof. Aliaksandr Kalbaskos pateikiami siūlymai dėl EHU veiklos tobulinimo remiantis institucinės veiklos vertinimo išvadose pateiktomis rekomendacijomis.

EHU Vadovybė tęsia glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybe dėl Universiteto teisinio statuso.

Atgal