Lyčių studijos

Akademinis laipsnis

Socialinių mokslų magistras

Studijų trukmė

1.5 metų

Nacionalinis studijų programos kodas

6211CX016

Apie programą

Šios programos tikslas – parengti kritinės analizės, mokslinio ir praktinio darbo įgūdžių turinčius aukštos kvalifikacijos specialistus sociologus, gebančius sistemingai analizuoti aktualius visuomenės reiškinius ir iššūkius, susijusius su socialiniuose santykiuose ir institutuose įtvirtintomis lyties kategorijomis; laikantis tyrimų etikos rengti ir įgyvendinti sociologinių tyrimų projektus; remiantis sociologinių tyrimų rezultatais siūlyti galimus socialinių problemų, susijusių su lyčių normomis, sprendimo būdus; dirbti daugiakultūrėje aplinkoje, savarankiškai planuoti ir siekti profesinės karjeros.

Programos išskirtiniai bruožai:

 • Vienintelė visavertė magistro lyčių studijų programa Lietuvoje ir Baltarusijoje;
 • Programa remiasi daugiau nei 20 metų EHU lyčių studijų tyrimų tradicija;
 • Programa buvo parengta remiantis Vakarų šalių universitetų patirtimi ir atitinkamu EHU bei kviestinių kitų šalių specialistų moksliniu ir pedagoginiu potencialu;
 • Visi dalykai dėstomi anglų kalba;
 • Programoje bus taikomas mišrusis (angl. blended) studijų būdas, kai derinamas auditorinis darbas Vilniuje ir nuotolinis mokymas(is) virtualioje studijų aplinkoje;
 • Unikalus aukštos kvalifikacijos ir patyrusių lyčių studijų srities specialistų dėstytojų kolektyvas;
 • Teorijos ir praktikos dermė, tiriamoji ir projektinė veikla nukreipta į lyties matmenį;
 • Didelis dėmesys tyrimo įgūdžių tobulinimui;
 • Tarpdisciplininis požiūris, suteikiantis studentams teisės, politikos ir kitų mokslų žinių.

Magistrantūros programos “Lyčių studijos” mokymo planas

Karjeros perspektyvos

 • sociologai;
 • konsultantai;
 • nacionalinių ir tarptautinių tyrimų centrų analitikai;
 • lyčių studijų profesionalai
 • vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojai
 • žmogiškųjų išteklių padalinių ir agentūrų, žiniasklaidos agentūrų, švietimo įstaigų ir kitų įstaigų darbuotojai

Paraiškos, mokėjimai ir stipendijos

Paspauskite čia, jei norite gauti informacijos (rusų k.) apie paraiškos teikimo procesą, reikalavimus, finansinę pagalbą.

Kontaktai

recruitment@ehu.lt
questionehu
+370 5 2639650