Naujienos

Konkursas vadovų atrankos įmonei

EHU ieško patyrusios tarptautinės vadovų įdarbinimo bendrovės, kuri padėtų atrinkti kandidatus į Rektoriaus pareigas

Europos humanitarinis universitetas (EHU) suteikia studentams iš Baltarusijos ir regiono liberalų išsilavinimą laisvoje ir demokratinėje aplinkoje. EHU buvo įkurtas 1992 m. Minske. Nuo 2006 m. EHU veikia tremtyje Vilniuje, turėdamas Europos Sąjungoje įsikūrusio privataus ne pelno siekiančio universiteto, akredituoto Lietuvos Vyriausybės, statusą. Laikydamasis Bolonijos proceso principų ir užimdamas svarbią intelektualinę vietą geografinėje ir intelektualinėje pereinamojoje zonoje tarp Rytų ir Vakarų Europos, EHU yra įsipareigojęs humanitarinių mokslų ir laisvųjų menų išsilavinimui, kuris yra esminis piliečių pilietinio ir profesinio gyvenimo bei įtraukios ir kūrybingos demokratinės visuomenės plėtros pagrindas.

Rektoriaus profesinės savybės ir asmeniniai gebėjimai turėtų atitikti reikalavimus, aprašytus EHU rektoriaus profilyje. Išsamus aprašymas bus pateiktas konkursą laimėjusiai įmonei. Vienas iš būtinų reikalavimų kandidatui – jis turi turėti ilgametę gyvenimo ir darbo Europos Sąjungos šalyse arba Baltarusijoje ar Ukrainoje patirtį.

Reikalavimai įdarbinimo įmonei:

  • Ne mažesnė kaip 15 metų patirtis tarptautinėje vadovų įdarbinimo srityje;
  • Patikimi tarptautiniai ekspertai iš Europos Sąjungos šalių;
  • Vadovų paieškos metodikos naudojimas (vadovų lygio vertinimo metodika;
  • Visiškas vadovavimas projektui – nuo tinkamų kandidatų paieškos ir pritraukimo iki pagalbos pasirašant darbo sutartį;
  • Išsamaus paieškos proceso grafiko pateikimas, atsižvelgiant į EHU vidaus taisykles;
  • Įmonė turėtų būti sertifikuota pagal ISO 10667-2.

Konkurso terminai:

2024.04.02 – Kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimas

2024.04.17 – Pasiūlymų pateikimo EHU terminas

2024.04.22 – Pasiūlymų vertinimo laikotarpis

2024.04.23 – Atrinktų tiekėjų informavimas

2024.04.30 – Konsultacijos su atrinktais tiekėjais

2024.05.03 – Vidinis patvirtinimas

2024.05.15 – Konkurso rezultatai ir sutarties pasirašymas

Konkurso dalyviai turi pateikti savo pasiūlymus iki 2024 m. balandžio 17 d.

Pasiūlymai teikiami el. paštu oksana.zlotnikova@ehu.lt arba per viešųjų pirkimų sprendimų platformą Mercell.com

Kandidato paieškos procedūra išsamiai aprašyta Viešosios įstaigos „Europos humanitarinis universitetas“ rektoriaus atrankos procedūros taisyklėse, patvirtintose 2024 m. vasario 29 d. EHU visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

Išsamesnė informacija pateikiama šiame dokumente.

 

Atgal