Lyčių studijų centras

Lyčių studijų centras skatina lyčių lygybę atspindinčias ugdymo programas, tyrimus lyčių lygybės srityje ir remia bei plėtoja diskusijas apie feminizmą ir lyčių problemas posovietiniame regione. Jis buvo įsteigtas 1997 m., gavus fondo „John T. and Catherine D. MacArthur Foundation“ paramą.

Šis centras leidžia feministinį almanachą Moterys politikoje: nauji požiūriai į politiką, kuriame remiantis feministiniu požiūriu svarstomos dabartinės politinės problemos Baltarusijoje ir posovietinėse valstybėse.