Užstatas ir delspinigiai

Užstatas

Remiantis EHU bibliotekos taisyklėmis ir Rektoriaus įsakymu leidiniai į namus skolinami tik palikus užstatą (15 eurų arba 20 JAV dolerių).

Užstatas grąžinamas vartotojams atsiskaičiusiems su EHU biblioteka.

Delspinigiai

Už laiku negrąžintas knygas ir kitus dokumentus yra skaičiuojami delspinigiai:

  • 0,06 EUR už kiekvieną uždelstą darbo dieną kiekvienai iš Abonemento paimtai knygai.
  • 0,30 EUR už kiekvieną uždelstą valandą iš Skaityklos nakčiai išduotai knygai.
  • 0,87 EUR už kiekvieną uždelstą darbo dieną iš Skaityklos 3 dienų laikotarpiui išduotai knygai.

Dokumentų išdavimo sąlygos ir terminai yra nustatyti bibliotekos taisyklėse ir tvarkoje.