Studijos

Studijų programos

Europos humanitarinis universitetas yra privatus, Lietuvoje registruotas socialinių ir humanitarinių mokslų universitetas. EHU siūlo pirmosios pakopos (bakalauro), antrosios pakopos (magistrantūros) bei trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas, taip pat vientisosias studijas („Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisė“ programa). Studentai pasirenka akivaizdines arba ištęstines studijas.

EHU suteikiamas diplomas yra pripažįstamas Europoje. Studijos EHU visapusiškai atitinka Europos standartuose ir normose įtvirtintus reikalavimus.

Akivaizdinių studijų studentai gyvena ir studijuoja Vilniuje. Ištęstinių studijų studentai gali studijuoti nuotolinių būdu iš namų arba bet kokios kitos vietos su galimybe lankyti tam tikrą skaičių akivaizdinių paskaitų.

EHU laukia tų, kurie norėtų:

  • tapti universiteto studentu ir kelti savo žinių lygį akademinės laisvės sąlygomis ir demokratinėje aplinkoje;
  • gauti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, paremtą Europos humanitarinio diskurso tradicijomis, kuris leidžia prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančio pasaulio;
  • suprasti šiuolaikinės visuomenės vystymosi tendencijas ir perspektyvas bei sugebėti rasti savo vietą joje;
  • įgyti įgūdžių, kurie padėtų sėkmingai konkuruotų tarptautinėje darbo rinkoje.

Daugiau apie EHU studijų programas skaitykite čia (rusų k.).