Naujienos

Šiaurės tarybos konservatorių pirmininkas: „EHU yra reikšmingas institucijų susikūrimo pavyzdis“

Rugpjūčio 21 d. Europos humanitariniame universitete (EHU) lankėsi Šiaurės tarybos Konservatorių grupės delegacija. EHU Valdančiosios tarybos pavaduotoja Eva Srejber, Prezidentas akad. Anatoli Mikhailov ir Akademinių dalies vadovas prof. Aliaksandr Kalbaska pristatė parlamentarams EHU pažangos rezultatus bei ateities perspektyvas.

Šiaurės tarybos Konservatorių grupę sudaro septynių politinių partijų nariai iš visų Šiaurės šalių. 16 parlamentarų delegacija, vadovaujama Hans Wallmark (Nuosaikiųjų partija, Švedija) surengė darbinį susitikimą su Universiteto vadovybe ir aptarė EHU ir Šiaurės tarybos bendradarbiavimo galimybes.

Nuo pat EHU persikėlimo į Vilnių pradžios Šiaurės taryba ir Šiaurės ministrų taryba (ŠMT) reikšmingai rėmė atnaujintą Universiteto tremtyje veiklą. Verta paminėti, kad nuo 2007 metų iki staigios mirties 2011 metais buvęs ŠMT generalinis sekretorius ir Stokholmo gubernatorius Per Unckel užėmė pirmojo EHU Valdančiosios tarybos pirmininko pareigas. Susitikimo metu Šiaurės šalių valdančiųjų ir opozicinių konservatorių partijų atstovai išreiškė nuoširdų susidomėjimą EHU absolventų pasiekimais, laisvųjų menų studijų galimybėmis ir EHU studentų pilietinėmis iniciatyvomis.

Po susitikimo su Universiteto vadovybė Konservatorių grupės pirmininkas ir Švedijos Riksdago narys p. Wallmark teigė: „EHU yra puikiausias Baltarusijos pilietinės visuomenės plėtrai skirto institucinio darinio pavyzdis. Mūsų delegacija buvo maloniai nustebinta EHU pasiekimais nuo pat jo įskūrimo Minske 1992 metais ir vėliau plečiant savo veiklos horizontus“.

Anot p. Wallmark: „Akademinė laisvė, kritinis mąstymas ir asmeninė atsakomybė yra vertybės, vienijančios EHU su Vakarų akademine tradicija. Džiaugiuosi, kad Šiaurės šalys remia šį unikalų Universitetą“.

Atgal

Gallery