Naujienos

Oficiali EHU pozicija dėl Studijų kokybės vertinimo centro institucinio vertinimo išvadų

Europos humanitarinio universiteto Valdančioji taryba nesutinka su neigiamais universiteto institucinio vertinimo rezultatais. EHU vadovybės požiūriu, reformos, įgyvendintos 2015-2017 m. laikotarpyje padarė esminę įtaką universiteto strateginio valdymo, studijų ir mokslo plėtrai, ką pripažino ir universiteto donorai šių metų lapkritį vykusioje Donorų konferencijoje.

Būdamas vieninteliu universitetu tremtyje EHU įvykdė reikšmingas strateginio valdymo reformas bei pradėjo įgyvendinti naują 2016-2021 m. Strateginį planą. Naujas strateginis planas buvo parengtas glaudžiai bendradarbiaujant su Švedijos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo agentūra (SIDA) remiantis Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) rekomendacijomis, kurios buvo pateiktos po 2015 m. vasario mėn. universiteto institucinio vertinimo. EHU vadovybė apgailestauja, kad savo ataskaitoje SKVC neatsižvelgė į universiteto politinę reikšmę Baltarusijai.

2015-2017 m. EHU patvirtino naujos sudėties Valdančiąją tarybą ir Visuotinį dalininkų susirinkimą, įvedė naujas finansinės ir organizacinės kontrolės nuostatas, įdiegė naują organizacinę struktūrą ir optimizavo biudžetą. EHU Senatas, dirbantis pagal Oksbridžo modelį, per nurodytą laikotarpį patvirtino daugiau nei 40 naujų reglamentų studijų, mokslinių tyrimų bei vadybos srityse. Bendradarbiaujant su Bard College (JAV) buvo sukurta nauja Bendrauniversitetinio rengimo programa. Per pastaruosius dvejus metus EHU studentų priėmimai nuolat augo. Universiteto remėjai taip pat pažymėjo EHU reformų sėkmę 2017 m. lapkričio 17 d. EHU Donorų konferencijos metu.

EHU nuomone, SKVC neatsižvelgė į oficialų universiteto atsakymą su paaiškinimais, pateiktą 2017 m. gruodžio 14 d. į išankstinę SKVC ataskaitą.

EHU Valdančioji taryba glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos Vyriausybe bei partneriais ir deda visas pastangas, kad Universitetas gautų teigiamą institucinį vertinimą ir toliau tęstų savo veiklą Vilniuje.

EHU vadovybė ir Valdančioji taryba reguliariai informuos universiteto studentus ir dėstytojus apie naujus įvykius.

Po to, kai Baltarusijos valdžia per prievartą uždarė EHU, 2004 m. universitetas priėmė Lietuvos Vyriausybės kvietimą ir persikėlė į Vilnių. Įgijus oficialų universiteto statusą Lietuvoje 2006 m. kovo mėn., EHU jau baigė 2124 absolventai, įgiję diplomus menų, socialinių ir humanitarinių mokslų srityse.

2017/18 akademiniais metais EHU studijuoja 847 studentai, kurių 95% sudaro baltarusiai.

Atgal