Naujienos

Europos humanitarinis universitetas Vilniuje skelbia konkursą Rektoriaus pareigoms užimti

Tikimasi, kad naujasis Rektorius pradės eiti pareigas 2018 metų pirmąjį ketvirtį. Europos humanitarinis universitetas (EHU) suteikia Baltarusijos ir kaimyninio regiono studentams liberalias studijas atviroje ir demokratinėje aplinkoje. EHU buvo įkurtas 1992 metais Minske, Baltarusijoje ir nuo 2006 metų veikia kaip pripažintas universitetas Vilniuje.

EHU — vienintelis europietiškas universitetas, esantis tremtyje yra remiamas Europos Komisijos, daugiau nei 15 šalių vyriausybių, tarp kurių yra Švedija, Lietuva ir JAV, o taip pat privačių fondų ir donorų. Esantis Bolonijos proceso dalimi, EHU yra ištikimas humanitarinių mokslų bei laisvųjų menų tradicijai, kaip sėkmingo profesinio gyvenimo ir atviros bei kūrybiškos demokratinės visuomenės pamatui. Būdamas tranzitinėje intelektinėje ir geografinėje zonoje tarp Rytų ir Vakarų Europos, EHU atlieka ypatingą intelektinį vaidmenį.

EHU misija — plėsti visų bakalauro, magistro ir daktaro pakopos studijų studentų akiratį ir puoselėti glaudų ryšį su savo tėvyne bei skatinti juos išlaikyti kultūrinę tapatybę. Universiteto studentai ir dėstytojai aktyviai dalyvauja aukštojo mokslo tarptautinio judumo programose, tarptautiniuose moksliniuose projektuose ir konferencijose visoje Europoje.

Atrinktas kandidatas yra samdomas 5 metų laikotarpiui. Einant EHU vadovo pareigas, esminė Rektoriaus paskirtis — įgyvendinti aukščiausio lygio studijų programas, užtikrinti Universiteto finansinį tvarumą, atstovauti Universitetui bendradarbiaujant su donorais ir partneriais. Rektorius yra atskaitingas Valdančiajai tarybai ir yra atsakingas už vadovavimą daugiatautei akademinei ir administracinei bendruomenei. Vykdant Valdančiosios tarybos sprendimus Rektorius užima centrinę vietą universiteto valdymo struktūroje ir užtikrina sklandų atstovavimą visos universiteto bendruomenės interesams. Rektorius taip pat atstovauja Universitetui aukšto lygio renginiuose bei ceremonijose.

Esminės atsakomybės sritys:

 • Užtikrinti EHU misijos ir strateginio plano parengimą ir įgyvendinimą;
 • Vadovauti visoms EHU organizuojamoms veikloms akademinėms, administracinėms, finansinėms veikoms;
 • Įsitraukti į EHU valdymo organų veiklą ir užtikrinti valdymo organų sprendimų įgyvendinimą;
 • Užtikrinti aukščiausio lygio studijų ir tyrimų aplinką, kas leis didinti priimamų studentų skaičių.

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Daktaro laipsnis (PhD) arba atitikmuo atitinkamoje akademinėje srityje;
 • Mažiausiai 15 metų universiteto dėstymo ir mokslinės veiklos patirtis, pageidautina humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, įskaitant atitinkamą tarptautinio universitetinio bendradarbiavimo patirtį;
 • Mažiausiai 5 metai aukščiausio lygmens vadovavimo patirtis aukštojo mokslo sektoriuje;
 • Darbo su Europos Sąjungos struktūromis ir/arba programomis bei projektais patirtis;
 • Laisvas anglų kalbos mokėjimas. Rusų ir/arba baltarusių kalbos bei kitų Europos kalbų mokėjimas būtų laikomas privalumu;
 • Regioninio sociokultūrinio konteksto išmanymas ir darbo su posovietinio Rytų Europos arba Baltijos šalių regiono universitetais patirtis būtų laikoma privalumu būtų laikomas privalumu.

Atsižvelgiant į pareigų pobūdį, o būtent – kasdienį glaudų bendradarbiavimą su skirtingų grupių ir sričių (studijų, tyrimų, administravimo, finansų, nacionalinio ir tarptautinio reguliavimo) atstovais, kandidatai privalo įrodyti solidžią akademinę bei vadybos patirtį. Išskirtiniai lyderystės ir komunikacijos įgūdžiai yra būtini šiai pareigybei užimti.

Nominacijos ir paraiškos yra teikiamos iki: rugsėjo 20 d. 12 val. (Centriniu Europos laiku).

Paraiškai:

Kandidatas turi pateikti laišką el. paštu jobs@ehu.lt, ir nurodyti, kokiu būdu jis/ji atitinka nustatytus reikalavimus, charakteristikas ir atsakomybes. Paraiškoje turi būti pateikta:

 • Gyvenimo aprašymas, nurodantis akademinių publikacijų sąrašą;
 • Oficialus aukščiausio akademinio laipsnio išrašas;
 • 3 profesionalų-rekomenduojančių asmenų vardai, el. pašto adresai ir telefono numeriai.

Kandidatų pateiktos asmeninės informacijos atžvilgiu bus laikomasi griežto konfidencialumo.

Rektoriaus konkurso numatomas kalendorius:

 • Kandidatų paieškos procesas: iki rugsėjo 20 d.
 • Pirminio kandidatų sąrašo sudarymas: iki rugsėjo pabaigos
 • EHU Atrankos komitetas sudaro kandidatų baigiamąjį sąrašą: iki spalio vidurio
 • EHU Atrankos komiteto interviu su atrinktais kandidatais: lapkričio viduryje
 • Galutinis Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimas: iki gruodžio pradžios-vidurio
 • Numatoma Rektoriaus darbo pradžia: 2018 m. pirmasis ketvirtis

Jeigu turite specifinių klausimų, susijusių su šiuo skelbimu, prašome kreiptis į p. Dalią Kaminskaitę, EHU Personalo skyriaus vadovę el. paštu dalia.kaminskaite@ehu.lt arba tel. +370 686 58870.

Vykdant darbuotojų atranką, EHU laikomasi lygių galimybių, amžiaus, rasės, negalios, tautybės, šeiminio statuso, tikėjimo, lytinio tapatumo nediskriminavimo principų.

Atgal