Baltarusijos istorijos tyrimų institutas

Baltarusijos istorijos tyrimų institutas sujungia į vieną visumą tarpdalykinius Baltarusijos istorijos tyrimus, organizuoja konferencijas, rengia seminarus ir leidžia knygas apie Baltarusijos istoriją.

Institutui priklauso Istorinės Lietuvos (šių dienų Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos) migracijos tyrimų centras.