Mokslas

Apie mokslinius tyrimus

Nuo pat įkurimo Minske 1992 metais, Europos humanitarinis universitetas laikosi Europos universitų principų ir tradicijų, apjungdamas tyrimus, mokymosi procesą ir aktyvią pilietinės poziciją.

Siekiant parengti absolventus, kurie kurs atvirą, laisvą ir demokratinę visuomenę, EHU yra įsipareigojęs suformuoti mokslininkų, mokytojų, studentų ir absolventų bendruomenę, kurie vertina nepriklausomus ir kokybiškus mokslinius tyrimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityje.

Savo mokslo politikoje Europos humanitarinis universitetas vadovaujasi šiais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymais ir kitais teisės aktais.