Valdančioji taryba

EHU veiklą prižiūri Valdančioji taryba. Valdančioji taryba yra atsakinga už strateginį valdymą, finansus ir veiksmingą universiteto veiklą.

Nuo 2016 m. gruodžio 14 d. EHU Valdančiąją tarybą sudaro šie asmenys:


Pirmininkas Per Carlsen (Danija)
Buvęs Danijos ambasadorius Latvijoje

 


Pirmininko pavaduotoja Eva Srejber (Švedija)
Buvusi Europos investicinio banko viceprezidentė

 


prof. Sergei Ignatov, ex officio (Bulgarija)
Europos humanitarinio universiteto rektorius

 


Mindaugas Kačerauskis (Lietuva)
LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento patarėjas

 


prof. Michael Kennedy (JAV)
Sociologijos, tarptautinių ir viešųjų studijų profesorius, Brauno universitetas

 


prof. Ludger Kuehnhardt (Vokietija)
Europos integracijos studijų centro vadovas, Bonos universitetas

 

 


akad. Anatoli Mikhailov, ex officio (Baltarusija)
Europos humanitarinio universiteto prezidentas

 


prof. Žaneta Ozolina (Latvija)
Latvijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Politologijos departamento profesorė


dr. Megaklis Petmezas (Graikija)
Šefildo universiteto Tarptautinių programų City koledžo (Salonikų pagrindinis koprusas) Prorektorius komunikacijai, rinkodarai ir studentų pritraukimams