Pripažintas vokiečių filosofijos srities specialistas akademikas Anatolijus Michailovas siekė įkurti alternatyvią švietimo įstaigą tai švietimo sistemai, kurią Baltarusija, tapusi nepriklausoma, paveldėjo iš Sovietų Sąjungos.

Įkvėptas Vakarų humanitarinio universiteto pavyzdžio, profesorius A. Michailovas 1992-aisiais įsteigė Europos humanitarinį universitetą (EHU). Per dešimtmetį EHU buvo plačiai pripažintas kaip vienas geriausių Baltarusijos universitetų.

Artėjant priverstinio EHU uždarymo dienai, profesorius A. Michailovas ir jo bendradarbiai jautė vis didesnį Baltarusijos autoritarinės valdžios spaudimą. Vyriausybė siekė vis griežčiau kontroliuoti šalies aukštąjį mokslą. Atsisakius paklusti šiam spaudimui, Minske veikiantis EHU buvo uždarytas valdžios nurodymu, o profesorius A. Michailovas išvyko iš Baltarusijos.

Sulaukęs Šiaurės Amerikos ir Europos rėmėjų paramos, profesorius A. Michailovas ėmėsi vadovauti EHU atkūrimui Vilniuje, kaimyninės Lietuvos sostinėje, o EHU Valdančioji taryba jį paskyrė rektoriumi. Tai, kad universitetas sugebėjo atsilaikyti prieš represijas, priverstinį uždarymą ir ištrėmimą liudija apie A. Michailovo ir jo suburtos komandos drąsą ir atkaklumą.

Profesorius A. Michailovas filosofijos mokslų daktaro laipsnį įgijo Jenos universitete. Jis yra Europos mokslo ir meno akademijos, taip pat Baltarusijos nacionalinės mokslo akademijos ir kitų švietimo organizacijų narys. Be to, jis yra Tarptautinio perėjimo prie demokratijos centro tarptautinės tarybos narys. 2003 m. profesoriui A. Michailovui įteiktas Prancūzijos Akademinių palmių kavalieriaus ordinas, o 2004 m. jis buvo pagerbtas prestižiniu Vokietijos apdovanojimu – Getė medaliu.

Nuo 2014 m. spalio mėn. akad. A. Mikhailov eina EHU Prezidento pareigas.