Rėmėjai

Europos humanitarinis universitetas gyvuoja ir klesti Lietuvos Vyriausybės, padėjusios EHU išsaugoti akademinę laisvę ir perkelti universitetą iš Minsko į Vilnių, neįkainojamo vaidmens ir nuolatinės jos bei kitų rėmėjų paramos dėka.

Nuo 2016 m. Švedijos tarptautinės plėtros ir bendradarbiavimo agentūra (SIDA) pradėjo remti universitetą ir administruoti finansinę paramą Europos Sąjungos ir kitų donorų vardu. Šiaurės šalys visą laiką teikdavo svarbią paramą nuo pat EHU persikėlimo į Vilnių, o šiandien SIDA turi pagrindinį vaidmenį formuojant efektyvią EHU veiklą. Be to, SIDA finansinė paramaleidžia  įgyvendinti svarbius mokslinius ir akademinius projektus.

JAV įsikūrusi ne pelno organizacija Friends of EHU telkia priemones ir renka paramą EHU, visų pirma Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Didžiojoje Britanijoje. Kita panaši organizacija – Europäische Humanistische Universität Förderinitiative, e.V. – įsteigta Vokietijoje ir renka paramą EHU šioje šalyje. Abi organizacijos maloniai priima naujus narius, pasirengusius padėti įgyvendinti EHU misiją.

EHU nuoširdžiai dėkoja visiems rėmėjams, suteikusiems finansinę ir kitą paramą vykdant nenutrūkstamą universiteto misiją – padėti Baltarusijos ir regiono jauniems žmonėms įgyti tokį išsilavinimą, kokio jie iš tikrųjų yra verti. Jūs taip pat galite prisijungti prie šio garbingo rėmėjų sąrašo ir skirti paramą EHU.

Paremti EHU

Jūs taip pat galite paaukoti EHU pervesdami auką į universiteto banko sąskaitą. Skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodykite „Auka Europos humanitariniam universitetui“.

Banko pavadinimas: Swedbank AB
Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, 03502, Vilnius, Lithuania
Mokėjimo paskirtis: auka Europos humanitariniam universitetui
SWIFT: HABALT22
Gavėjas: Europos humanitarinis universitetas
Sąskaitos numeris: LT53 7300 0101 0055 9681